ข่าวกิจกรรม


2013.06.16 เอกอัครราชทูตชมการแข่งขันมวยไทย “เอ็ม ไฟเตอร์ ศึกวีระศักดิ์เล็ก”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตได้เป็นประธานเปิดรายการแข่งขันมวยไทย “เอ็ม ไฟเตอร์ ศึกวีระศักดิ์เล็ก” ณ สนามมวยดิฟาอะริอะเกะ กรุงโตเกียวทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้ชื่นชมชาวญี่ปุ่นที่ได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวของไทย และขอบคุณนายวีระศักดิ์เล็ก วงษ์ประเสริฐ ประธานบริษัทวีระศักดิ์เล็ก แฟร์เท็กซ์ ที่ได้พยายามเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในญี่ปุ่น

2013.06.07 งานสังสรรค์การแข่งขันเบสบอล RBA ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์สำหรับ “การแข่งขันเบสบอลของสมาคมเบสบอลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Baseball Association – RBA) ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น และรับถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูตไทยคืนจากทีมบริษัท Ken Corporation ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 24 สำหรับทีมที่อยู่ในสายของวันอาทิตย์ เพื่อจะใช้มอบให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 25 ต่อไป นอกจากนี้ อัครราชทูตยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่การแข่งขันเบสบอลดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว และหวังว่าการแข่งขันฯ จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต

นิทรรศการศิลปะ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว โดยมี Mr. Nobuto Fujitani นายกสภาบริหารมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ Mr. Takenobu Igarashi อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะทามะกล่าวเปิดงาน และเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเดินทางมาร่วมการจัดนิทรรศการครั้งนี้ นำโดยรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะและมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือด้านศิลปะกันมานานกว่า 20 ปี และเคยจัดนิทรรศการร่วมกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ในการจัดนิทรรศการ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและสัมมนากับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2556 และจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2556                    

2013.05.30-31 อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 30 - 31 พ.ค. 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธู์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา ตามคำเชิญของสมาคมไทย-ฮิโรชิมา (Hiroshima-Thailand Association) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง          อัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า ไทยกับญี่ปุ่นเป็นเพื่อนเก่าและหุ้นส่วนที่ทันสมัย มี คสพ.ทางการค้ายาวนานกว่า 600 ปี เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังไทยเมื่อปี 2555 สูงกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์          อัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนญี่ปุ่นให้มาลงทุนในไทยเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 จะเป็นโอกาสสำหรับญี่ปุ่นในการเพิ่มพูนผลประโยชน์จากตลาดอาเซียนซึ่งมีจำนวนประชากรมากกว่า 600 ล้านคน และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่เสรี และญี่ปุ่นสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค และเป็นฐานการผลิตสินค้าและการเชื่อมโยงทางธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพคือเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงในการพัฒนาทวายร่วมกันเมื่อเดือน ก.ค. 2555 และได้จัดตั้งกลไกการทำงานร่วมใน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งจากโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วย          ทั้งนี้ จังหวัดฮิโรชิมาเป็นจังหวัดสำคัญในเขตจูโกกุของญี่ปุ่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย โดยเฉพาะด้านการค้า โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 106,000 ล้านเยน (การส่งออกจากไทยไปฮิโรชิมา 8,900 ล้านเยน และการนำเข้าจาก ฮิโรชิมามายังไทย 97,300 ล้านเยน) และมีบริษัทจากฮิโรชิมาที่ไปลงทุนในไทยมากถึง 57 บริษัท นอกจากนี้ ในปัจจุบันจำนวนคนไทยในฮิโรชิมามีทั้งสิ้น 661 คน     

2013.05.29 ม. เกษตรศาสตร์เข้าร่วมงาน Daigaku wa Oishii !! ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในด้านการเกษตรในงาน “Daigaku wa Oishii !! Fair ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างทากาชิมายะ สาขาชินจุกุ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกและเป็นมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศแห่งเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยนีงาตะในการผลิตเส้นหมี่จากข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสาธิตการใช้เทคโนโลยีความดันจากแก๊สและความร้อนในการผลิตข้าวพองจากข้าวสารไทยด้วยงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน โดยมีการจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัย” หลากหลายชนิดที่เกิดจากการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 38 แห่งทั่วประเทศ                              

2013.05.30 นักเรียนโรงเรียนมัธยมชูโทคุเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้น ม. 3 จากโรงเรียนมัธยมชูโทคุ 8 คน เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาภายในกรุงโตเกียว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงงานของสถานเอกอัครราชทูต โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอกได้เป็นผู้ตอบคำถามต่างๆ จากนักเรียน          

2013.05.18 เทศกาลนานาชาติ Toyosu Carnival 2013

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Toyosu Festival 2013 ณ ลาน Wild Magic เขตโคโต กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่โทโยสึทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว สมาคมไทยสัปปายะ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Maamaa ร่วมออกคูหาส่งเสริมการท่องเที่ยว นวดไทย และสินค้าผ้าขาวม้าของไทย โดยในช่วงเช้า โรงเรียนในพื้นที่โทโยสึได้ร่วมเดินพาเหรดจากบริเวณสถานีโทโยสึมายังบริเวณงาน และเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีพิธีเปิดซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก นำโดยนาย Takaaki Yamazaki ผู้อำนวยการเขตโคโต กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 11,000 คน                        

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่  25 - 26 พฤษภาคม 2556 จัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา โดยได้สนับสนุนวงเงินส่วนหนึ่งในการจัดงาน และร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ในพิธีเปิด นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ ผู้แทนจากบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้แทนจังหวัดไอจิ และเมืองนาโงยาภายในคูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ได้แก่ ส้มโอ มังคุด รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย และทดลองใส่ชุดไทยเพื่อถ่ายภาพที่ระลึก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ คูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยใน จ.ไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา จัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา นำโดยบริษัท ยามาโมริ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 9 และมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ มีผู้ร่วมงานกว่า 120,000 คน มีร้านค้าอาหารและสินค้าไทยร่วมออกคูหา 60 ร้าน นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา                             

2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300,000 คนนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เป็นผู้กล่าวเปิดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 14 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย ได้แก่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอำพล กิตติอำพล ประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ นายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น นายคาสึยูกิ ฮามาดะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายคาสึจิกะ อิวาตะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายเทสุเกะ คิตายามะ ประธานสมาคม Japan Thailand Association (JTA) และสมาคม Japan-Thailand Business Forum (JTBF) และผู้ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดอีกประมาณ 300 คนในภาพรวม การจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมออกร้านมากกว่า 250 คูหา จำหน่ายอาหารไทยและสินค้าไทยประเภทต่างๆ รวมทั้งคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานส่งเสริมศิลปาชีพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียนและไทย และการสาธิต / สอนทำอาหารไทย ตลอดจนการแสดงบนเวที เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และกิจกรรมของกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น เช่น มวยไทย ดนตรีไทย และการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากนักร้องไทย ดาราและนางสาวไทยมากมาย นอกจากนี้ งานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้ เป็นโครงการหนึ่งในการฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น โดยตลอดทั้งสองวัน คาดว่ามีผู้มาชมงานประมาณ 300,000 คน                                    


Pages: Prev. 1 ... 147 148 149 150 151 ... 184 Next