ข่าวกิจกรรม


สมาชิก Asia-Pacific Ladies Friendship Society เข้าร่วมการสาธิตทำอาหารไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตการทำอาหารไทย อันได้แก่ ต้มยำกุ้งและยำวุ้นเส้นให้กับสมาชิก11ท่านของกลุ่ม  Asia-Pacific Ladies Friednship Society ที่สนใจอาหารเอเชีย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ญี่ปุ่น-ไทย พรรค DPJ หารือเรื่องการส่งมอบน้ำเกลือเพื่อการฟอกไต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 นาย Shuhei Kishimoto เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ญี่ปุ่น-ไทยพรรค DPJ และนาย Tsunehiko Yoshida ส.ส. พรรค DPJ ขอเข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเรื่องการส่งมอบน้ำเกลือเพื่อใช้สำหรับการฟอกไตไปยังประเทศไทย

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “Religious life of Buddhist women in Thailand”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Religious Life of Buddhist Women in Thailand ให้กับสมาชิกกลุ่ม International Ladies Association of Buddhism ณ วัด Kodosan เมืองโยโกฮาม่า

เอกอัครราชทูตเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ ม. Juntendo และ มช.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย Juntendo ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากฝ่ายมหาวิทยาลัย Juntendo นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Hideoki Ogawa CEO ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ผู้แทนของฝ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้ MOU ดังกล่าว สถาบันการแพทย์ทั้ง 2 แห่งจะสามารถมีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในแง่การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรเป็นระยะเวลา 5 ปี


Pages: Prev. 1 ... 151 152 153 154 155 ... 171 Next