ข่าวกิจกรรม


2013.08.11 ฝ่ายกงสุลจัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

         เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2556 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ด้วยความร่วมมือจาก รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดไซตามะ จัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ณ อาคารเอนกประสงค์คาวาโกเอะ อิเซฮาระ อำเภอคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาความเสี่ยงและการคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น        กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความเสี่ยงของภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในอนาคตด้วย

2013.08.13 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนาย Ahmed Araita Ali เอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว โดยจิบูตีแสดงความประสงค์จะซื้อข้าว 100% parboiled rice (ข้าวนึ่ง)จากไทย จำนวน 1 แสนตันต่อปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงปี 2560 เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ เอธิโอเปียและซูดาน นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคธุรกิจของสองประเทศและเชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในอู่ซ่อมเรือที่จิบูตีซึ่งเป็นช่องทางสัญจรของเรือจำนวนมาก รวมทั้งลงทุนในกิจการเขตปลอดภาษีของจิบูตี เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของจิบูตีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  รวมทั้งใช้จิบูตีเป็น hub เชื่อมต่อไปยังประเทศแอฟริกาและอาหรับอื่นๆ

2013.08.14 Mitsukoshi Bus Travel เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา ได้ต้อนรับคณะสมาชิก 29 คนของชมรม Mitsukoshi Bus Travel ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นนำของห้างสรรพสินค้ามิตสึโคชิอิเซตัน ซึ่งจัดกิจกรรม “สยามเมืองยิ้ม ปริ่มเปรมสถาปัตยกรรมสมัยโกธิค อีกลิ้มลองอาหารเด็ด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ” โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้รับชมสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศ สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงดนตรีไทย รำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) และการสาธิตแกะสลักโดยอาจารย์โนริโกะ โคซากะ ประธานชมรมแกะสลักผักผลไม้ญี่ปุ่น รวมทั้ง การสาธิตแกะสบู่และการทำขนมทองม้วนโดยกลุ่มคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น และได้ร่วมรับประทานอาหารไทยกับภริยาเอกอัครราชทูต รวมทั้งได้รับมอบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นของชำร่วยแก่ผู้ร่วมงาน และมีมุมจำหน่ายหัตถกรรมด้วย

2013.08.11 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของไทยในญี่ปุ่นและคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

2013.08.14 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นายคิโยชิ อุเอดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะและคณะ ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะจะเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2556 โดยในระหว่างการเยือนดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับจังหวัดไซตามะ ในวันที่ 22 สิงหาคม ด้วย      

2013.08.13 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการผู้จัดการธนาคาร Juroku

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายฟุมิฮิโกะ มิอุระ กรรมการผู้จัดการธนาคาร Juroku และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ธนาคาร Juroku ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของ จ.กิฟุ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu ที่ จ.กิฟุ และ Regional Conference on Thailand and Indonesia in Nagoya ที่ จ.ไอจิ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ส.ค. 2556 และให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะเป็นอย่างดี     

2013.08.07 สอท. เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะเพื่อการกุศล ณ โรงแรมโอกุระ โตเกียว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายวราวุธ ภู่อภิญญา อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะแสดงภาพวาด Impressionist ของศิลปินชาวฝรั่งเศสและญี่ปุ่น “The 19 th Art Collection Charity Event Masters of Japan and France with Monet, Utrillo and Saeki - The Beautiful Towns and Villages of France -” ณ โรงแรมโอกุระ โตเกียว ซึ่งจัดขี้นเพื่อการกุศลโดยจะบริจาคเงินรายได้ให้แก่สภากาชาดญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนนิทรรศการครั้งนี้โดยได้ให้โรงแรมโอกุระ โตเกียวยืมภาพวาดสีน้ำมัน “Umi” (ทะเล) ซึ่งประดับอยู่ในทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นผลงานของ Kanji Maeda (2439 - 2473) จิตรกรชาวญี่ปุ่นวาดขึ้นเมื่อปี 2472 ไปจัดแสดงKanji Maeda เป็นจิตรกรศิลปะแนวตะวันตก มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดโททโทริ Kanji Maeda สำเร็จการศึกษาจาก Tokyo School of Fine Arts สาขาจิตรกรรมตะวันตก เมื่อปี 2464 ได้เดินทางไปศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะในกรุงปารีสด้านศิลปะสัจนิยม (realism) และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปี 2468 และเผยแพร่งานศิลปะ เช่น การจัดตั้ง “The Society of 1930” Kanji Maeda ล้มป่วยลงเมื่อปี 2472 และได้วาดภาพ “Umi” ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Teikokubijutsuin prize ครั้งที่ 11 นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ Ascot Hall โรงแรมโอกุระ โตเกียว   

2013.08.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดกิฟุ และจังหวัดไอจิ

เมื่อวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เดินทางเยือน จ.กิฟุ เพื่อพบปะกับผู้แทนภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจใน จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ ณ สัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu และ Regional Conference on Thailand and Indonesia in Nagoya และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือบุคคลสำคัญของ จ.กิฟุ ได้แก่ นายฮาจิเมะ ฟุรุตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุ และนายมิจิฮิโร คุนิชิมะ นายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะในการหารือกับผู้ว่าราชการ จ.กิฟุ และนายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะ เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งมีความแน่นแฟ้นมาเป็นเวลานาน และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนในปัจจุบัน โดยนักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว จ.กิฟุ โดยเฉพาะเมืองทาคายามะ และมรดกโลกชิรากาวะ-โก มากขึ้นต่อเนื่อง โดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ในปี 2555 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาเยือน จ.กิฟุ กว่า 52,000 คน โดยในจำนวนนี้เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองทาคายามะประมาณ 35,000 คน ซึ่งสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเดือน มี.ค. 2554 ในการบรรยายในสัมมนาฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นถึงความสำคัญของญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนอันดับ 1 ของไทย และในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ที่จะขยายตัวมากขึ้นอีกในอนาคต โดยเชิญชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ได้แนะนำโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ร่วมกันพัฒนา และได้เชิญรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย รวมทั้งได้ ย้ำถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย ซึ่งฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จากเหตุความไม่สงบทางการเมืองและมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554การหารือกับผู้ว่าราชการ จ.กิฟุ การหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu และ in Nagoya

2013.08.05 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรของสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นางกุสุมาลวตีฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ญี่ปุ่น ฝ่ายญี่ปุ่น ในวันเดียวกัน       

2013.08.02 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่รัฐมนตรีฯ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2556 ตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น        


Pages: Prev. 1 ... 156 157 158 159 160 ... 196 Next