ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท P.K. Siam จำกัด และวัดปากน้ำญี่ปุ่นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ “Tagajo Bunka Center” ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิแห่งหนึ่งที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 400 ชุด น้ำดื่ม (600 ml) 2,400 ขวด เครื่องเขียน และไฟฉาย ฯลฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ชุมชนไทยได้ร่วมกันทำอาหารไทยและแจกผลไม้ให้แก่ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครที่ไปช่วยฟื้นฟูในบริเวณดังกล่าวด้วย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงซักถามปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย

BS Fuji TV สัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Taishikan no Shokutaku (A Table of Embassy) ของสถานี BS Fuji เกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยในญี่ปุ่นและเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจะมอบให้แก่ภัตตาคารอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานี BS Fuji ในวันที่ 17 เมษายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 21.00 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2 เมษายน 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 6พันชุด ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ บริเวณทางตะวันออกของเกาะฮอนชูเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554โดยมี ตัวแทนผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ จำนวน5 คน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียวนายมาซารุ ฮาราดะ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนางวีริน ทาเคดะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดอิบารากินางสุจินดา อิสึมิกะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดโทชิกินางพิมใจ มัตสุโมโต บริษัท พีเค สยาม จำกัด ซึ่งสถานทูตมอบหมายให้เป็นผู้แจกจ่ายสิ่งของไปถึงผู้ประสบภัย                                                                                   

เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้แก่ประธานสภากาชาดญี่ปุ่นแล้ว

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 5 ล้านบาท และจากการบริจาคของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยอีก 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ผ่านนาย Tadateru Konoe ประธานสภากาชาดญี่ปุ่นแล้ว   


Pages: Prev. 1 ... 163 164 165 166 167 ... 170 Next