ข่าวกิจกรรม


ออท.พร้อมด้วยอท. เข้าร่วมชมการแสดงวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมเชียร์วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “The 2011 Asian Championship of Marching Band & Baton Twirling” จ.ชิบะ    

สรุปกงสุลสัญจรโทจิกิ 54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 83 คน ด้านหนังสือเดินทาง 65 คน ด้านนิติกรณ์ 14 คน แจ้งเกิด 1 คน ปรึกษาด้านแรงงานไทย 4 คน และปรึกษาอื่นๆ 3 คน   รูปที่ 1  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 2  อาสาสมัครช่วยให้คำปรึกษา  รูปที่ 3  เจ้าหน้าที่รับคำร้องหนังสือเดินทางรูปที่ 4  เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทาง รูปที่ 5  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 6  รูปถ่ายรวมคณะเจ้าหน้าที่ สอท. และกลุ่มอาสาสมัคร

เอกอัครราชทูตและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Setsuo Iuchi และภรรยาในโอกาสที่นาย Setsuo Iuchi เข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯโดยมีนาย Haruhiko Ozasa จากแผนกวางแผนงานของ  JETRO และหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังและสำนักที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ณ ทำเนียบ

Lady Friends of Thailand Fellowship

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวน 17 คน และได้เสนอให้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเพื่อนไทย 「Lady Friends of Thailand Fellowship」                   


Pages: Prev. 1 ... 174 175 176 177 178 ... 187 Next