ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Takeo Akiba ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

คณะกรรมการบริหารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (คพพ.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (คพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ คพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของไทยและญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นาย Koyama Mitsutoshi สมาชิก Japan - Thailand Business Forum (JTBF) ได้นำนาย Ono Hiroshi ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อรายงานกิจกรรมการนำนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 1,000 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายคาซุนาริ โคอิซุมิ นายกเทศมนตรีเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียวโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 200 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระฆังญี่ปุ่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 น.อ. เอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดระฆังญี่ปุ่น จ.คานากาวะ โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 300 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังสี กรุงโตเกียว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวยลรวี สิทธิชัย รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียวเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าพุทธรังสี กรุงโตเกียว โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 300 คน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Malaysia Fair

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และคุณพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Malaysia Fair ที่สวนสาธารณะ Shinjuku Central Park ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียได้เสด็จเข้าร่วมงาน และแขกเกียรติยศของฝ่ายญี่ปุ่นคือ นายโนริฮิโร นากายามะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 30 ปี Aeon 1% Club

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งมูลนิธิ Aeon 1% Club ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท Aeon จัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของประเทศญี่ปุ่นกับอีก 18 ประเทศ

เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และคุณพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางถึงกรุงโตเกียว โดยมีนายเออิชิ คาวาฮารา เอกอัครราชทูต และที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ


Pages: Prev. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 203 Next