ข่าวกิจกรรม


ภริยาออท. เชิญสมาชิก Lady Friends of Thailand Fellowship เข้าร่วมการสาธิตการทำอาหารไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีเพื่อนไทย “Lady Friends of Thailand Fellowship” ซึ่งเป็นภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ประเทศไทย เข้าร่วมการสาธิตการทำอาหารไทย อันได้แก่ ยำวุ้นเส้นและต้มยำกุ้ง       

ออท.เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชนในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดไอจิ ณ โรงแรม ANA Crown Plaza เมืองนาโกย่า โดย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยและสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

พิธีสักการะและถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และภริยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัด Nittai-ji เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ โดยมี Mr. Takayasu Miwa กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะเข้าร่วมด้วย     

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ประชุมหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI)โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการลงทุนอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง เข้าร่วมด้วย           

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมคณะเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลสรุปในด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐนิคารากัว สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐฮอนดูรัส และสาธารณรัฐจิบุตี ประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น              


Pages: Prev. 1 ... 181 182 183 184 185 ... 199 Next