ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่น

เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (FEALAC) ครั้งที่ 4 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2553วันที่ 15 มกราคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบหารือกับนายคัทสึยะ โอกาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลไทย ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประเด็นที่เป็นข้อกังวลของประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การเมืองในพม่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ รัฐมนตรีกษิตฯ ยังได้พบปะกับกลุ่มนักวิชาการด้านไทยศึกษาและสื่อมวลชนชั้นนำของญี่ปุ่น ตลอดจนกลุ่มผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เคยทำงานในไทย (Japan –Thailand Business Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและสถานการณ์ในประเทศไทยอีกด้วย


Pages: Prev. 1 ... 180 181 182 183 184