ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ 15 ประเทศร่วมจัดงาน Charity Bazaar โดยนำรายได้ไปบริจาคช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในเขตโทโฮคุ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2554 กลุ่มคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมออกร้านในงาน Charity Bazaar ที่ Asean-Japan Centerโดยนำสินค้าหัตกรรมไทยและน้ำตะไคร้มาจำหน่ายในงานงาน Charity Bazaar ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภริยาเอกอัครราชทูตฯ15 ประเทศในการจัดงาน รายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะนำไปบริจาคช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในเขตโทโฮคุ ทั้งนี้ นางโนบุโกะ คัง ภริยานายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาร่วมงานการกุศลครั้งนี้ด้วย

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ณ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ณ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนของกองทุนที่ลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว           

สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท P.K. Siam จำกัด และวัดปากน้ำญี่ปุ่นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ “Tagajo Bunka Center” ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิแห่งหนึ่งที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 400 ชุด น้ำดื่ม (600 ml) 2,400 ขวด เครื่องเขียน และไฟฉาย ฯลฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ชุมชนไทยได้ร่วมกันทำอาหารไทยและแจกผลไม้ให้แก่ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครที่ไปช่วยฟื้นฟูในบริเวณดังกล่าวด้วย

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงซักถามปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย

BS Fuji TV สัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Taishikan no Shokutaku (A Table of Embassy) ของสถานี BS Fuji เกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยในญี่ปุ่นและเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจะมอบให้แก่ภัตตาคารอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานี BS Fuji ในวันที่ 17 เมษายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 21.00 น.


Pages: Prev. 1 ... 184 185 186 187 188 ... 191 Next