ข่าวกิจกรรม


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2 เมษายน 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 6พันชุด ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ บริเวณทางตะวันออกของเกาะฮอนชูเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554โดยมี ตัวแทนผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ จำนวน5 คน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียวนายมาซารุ ฮาราดะ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนางวีริน ทาเคดะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดอิบารากินางสุจินดา อิสึมิกะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดโทชิกินางพิมใจ มัตสุโมโต บริษัท พีเค สยาม จำกัด ซึ่งสถานทูตมอบหมายให้เป็นผู้แจกจ่ายสิ่งของไปถึงผู้ประสบภัย                                                                                   

เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้แก่ประธานสภากาชาดญี่ปุ่นแล้ว

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 5 ล้านบาท และจากการบริจาคของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยอีก 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ผ่านนาย Tadateru Konoe ประธานสภากาชาดญี่ปุ่นแล้ว   

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนำสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและทซึนามิที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายทะเคะชิ ฮะมะโนะ ผู้อำนวยการเขตชินะงะวะ กรุงโตเกียว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เขตชินะงะวะจะนำสิ่งของพระราชทานฯ ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตมิยะโกะ จ. อิวะเตะ เนื่องจากเขตชินะงะวะและเขตมิยะโกะมีข้อตกกลงและความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกัน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการคมนาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2554 โดยคณะได้ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบการคมนาคมทางราง ณ สถานีรถไฟโตเกียว พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ระบบรถไฟความเร็วสูง” โดยบริษัท JR Tokai

World Meeting ที่สถานีโทรทัศน์ฟูจิ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ไปบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน ตามคำเชิญของทางสถานีโทรทัศน์ฟูจิ ในกิจกรรม World Meeting ของสถานีโทรทัศน์ ณ ที่ทำการสถานีโทรทัศน์ฟูจิ โอไดบะ กรุงโตเกียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น เป็นการเปิดโลกทรรศน์และให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ฟูจิได้พบปะสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น     

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

           วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรม Imperial สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 900 คน ในโอกาสดังกล่าว นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต กล่าวเชิญดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                   งานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองได้ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานได้ร่วมน้อมใจลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก และได้ชื่นชมนิทรรศการพระราชกรณีกิจเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในปีนี้ด้วย                ก่อนเสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันส่งผู้มาร่วมงานซึ่งทุกคนแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้    


Pages: Prev. 1 ... 185 186 187 188 189 ... 191 Next