ข่าวกิจกรรม


งานแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จัดการแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกว่า 500 คน การจัดการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น นอกจากนี้ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งหมดได้บริจาคแก่มูลนิธิอาชินากะเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น  

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) รวมทั้งภริยาทูตซึ่งเป็นประธานและรองประธานคนใหม่ของ bazaar เพื่อการกุศลในโอกาสนี้ นางอุมาพรซึ่งเป็นประธานของ bazaar ในปีที่ผ่านมาได้แนะนำประธานและรองประธานคนใหม่แก่ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ด้วย        

สรุปกงสุลสัญจรอิบารากิครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์เรียวสุเกะ ยาโนะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 91 คน ด้านหนังสือเดินทาง 71 คน ซี.ไอ. 2 คน ด้านนิติกรณ์ 12 คน แจ้งเกิด 2 คน และปรึกษาอื่นๆ 4 คน    รูปที่ 1  คนไทยใน จ.อิบารากิ และพื้นที่ใกล้เคียงมารอเข้ารับบริการรูปที่ 2  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์    รูปที่ 3  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 4  เจ้าหน้าที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง    รูปที่ 5  เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทางรูปที่ 6  รูปถ่ายรวมคณะเจ้าหน้าที่ สอท. และกลุ่มอาสาสมัคร

ผู้แทนบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) แสดงความขอบคุณประเทศไทย

           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 นาย Toshihiro Sano, Managing Director ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ. ฟุกุชิมะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและซึนามิ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา            บริษัท TEPCO แจ้งว่า ได้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนคะวะซะกิ (Kawasaki Thermal Power Station) จ. คะนะงะวะ และเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 54 สำหรับอีกเครื่องหนึ่งได้นำไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนโออิ (Ooi Thermal Power Station) เขตชินะงะวะ กรุงโตเกียว และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 54

นาย Shozaburo Jimi รมต. กำกับดูแลด้านการเงินและการปฏิรูปการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นเข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 นาย Shozaburo Jimi รมต. กำกับดูแลด้านการเงินและการปฏิรูปการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นเข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต เพื่อเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม Asian Environmental Cities Summit ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองคิตะคิวชิว จ. ฟุคุโอะกะ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2554    


Pages: Prev. 1 ... 185 186 187 188 189 ... 200 Next