ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต วีระศักดิ์ ฟูตระกูล และภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูต วีระศักดิ์ ฟูตระกูล และภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากินาย Nakamura Norimichi และประธานหอการค้าประจำจังหวัดนางาซากิ นาย Matsufuji Satoru ▼ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ 66 ปี เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองนางาซากิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมการ หารือดังกล่าวด้วย

ออท. เลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่จากบริษัท TEPCO

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่จากบริษัท TEPCOซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแก๊ส                  

ออท.พร้อมภริยา เข้าร่วมเปิดงานสัมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมิเอะ

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตพร้อมภริยา เข้าร่วมเปิดงานสัมนาและพบปะคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วม โดยมีมหาวิทยาลัยมิเอะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาในครั้งนี้

ออท.พร้อมด้วยอท. เข้าร่วมชมการแสดงวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมเชียร์วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “The 2011 Asian Championship of Marching Band & Baton Twirling” จ.ชิบะ    

สรุปกงสุลสัญจรโทจิกิ 54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 83 คน ด้านหนังสือเดินทาง 65 คน ด้านนิติกรณ์ 14 คน แจ้งเกิด 1 คน ปรึกษาด้านแรงงานไทย 4 คน และปรึกษาอื่นๆ 3 คน   รูปที่ 1  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 2  อาสาสมัครช่วยให้คำปรึกษา  รูปที่ 3  เจ้าหน้าที่รับคำร้องหนังสือเดินทางรูปที่ 4  เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทาง รูปที่ 5  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 6  รูปถ่ายรวมคณะเจ้าหน้าที่ สอท. และกลุ่มอาสาสมัคร


Pages: Prev. 1 ... 186 187 188 189 190 ... 200 Next