ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Setsuo Iuchi และภรรยาในโอกาสที่นาย Setsuo Iuchi เข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯโดยมีนาย Haruhiko Ozasa จากแผนกวางแผนงานของ  JETRO และหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังและสำนักที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ณ ทำเนียบ

Lady Friends of Thailand Fellowship

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวน 17 คน และได้เสนอให้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเพื่อนไทย 「Lady Friends of Thailand Fellowship」                   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน และผู้ปกครอง           การเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน The 3rd Childrens International Speech Contest ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส                                  

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554

              เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูต ภริยาเอกอัครราชทูต ข้าราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในกรุงโตเกียว และคนไทยในญี่ปุ่น เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยเอกอัครราชทูต เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพร              จากนั้น ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อถวายความจงรักภักดีแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในช่วงท้าย เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณวัดปากน้ำญี่ปุ่น และชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อนำสมุดลงนามถวายพระพรทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป                                                                                                          


Pages: Prev. 1 ... 187 188 189 190 191 ... 200 Next