ข่าวกิจกรรม


นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนำสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและทซึนามิที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายทะเคะชิ ฮะมะโนะ ผู้อำนวยการเขตชินะงะวะ กรุงโตเกียว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เขตชินะงะวะจะนำสิ่งของพระราชทานฯ ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตมิยะโกะ จ. อิวะเตะ เนื่องจากเขตชินะงะวะและเขตมิยะโกะมีข้อตกกลงและความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกัน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการคมนาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2554 โดยคณะได้ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบการคมนาคมทางราง ณ สถานีรถไฟโตเกียว พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ระบบรถไฟความเร็วสูง” โดยบริษัท JR Tokai

World Meeting ที่สถานีโทรทัศน์ฟูจิ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ไปบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน ตามคำเชิญของทางสถานีโทรทัศน์ฟูจิ ในกิจกรรม World Meeting ของสถานีโทรทัศน์ ณ ที่ทำการสถานีโทรทัศน์ฟูจิ โอไดบะ กรุงโตเกียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น เป็นการเปิดโลกทรรศน์และให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ฟูจิได้พบปะสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น     

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

           วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรม Imperial สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 900 คน ในโอกาสดังกล่าว นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต กล่าวเชิญดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                   งานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองได้ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานได้ร่วมน้อมใจลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก และได้ชื่นชมนิทรรศการพระราชกรณีกิจเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในปีนี้ด้วย                ก่อนเสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันส่งผู้มาร่วมงานซึ่งทุกคนแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้    

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

               วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯพณฯ นายทาเคคาสึ คาวามุระ, Grand Master of the Ceremonies, Imperial Household Agency นำสารถวายพระพรของสมเด็จพระจักรพรรดิ และพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น มอบให้แก่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว          

การบรรยายและแนะนำวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนประถมศึกษา Nishi Toyama เขตชินจูกุกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย     รวมทั้งการแสดงดนตรีไทย และ การสาธิตการเล่นกีฬาตะกร้อโดยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศญี่ปุ่นแก่นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา Nishi Toyama เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว จำนวน 470 คน    ในโอกาสนี้ นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของรางวัล รวมทั้งทดลองเล่นตะกร้ออย่างสนุกสนาน   

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาโดยมีนักศึกษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าแข่งขันจำนวน 20 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยเทนริ (จังหวัดนารา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิหงิ) มหาวิทยาลัยเคอิโอะ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (จังหวัดอิบารากิ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)         กรรมการผู้ตัดสินการประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย ศจ.ดร.อะคางิ โอซามุ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศไทย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส อลินี ธนวัฒน์สัจจะเสรี    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงโตเกียวหัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ในปีนี้ คือ “มิตรภาพ” ซึ่งนักศึกษาญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะต้องกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยแล้ว ยังต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ 1 คำถามเป็นภาษาไทยด้วย ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส เอริโกะ ยูซาวะ จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ และน.ส ฮารุกะ ไอบะ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางโตเกียว-กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมบัตรคูปองที่พักโรงแรมในกรุงเทพฯ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆ ได้รับเงินรางวัลพร้อมหนังสืออันทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่ง Japan Thailand Association (JTA) ให้การสนับสนุน (ดูผลการประกวดในปีนี้)การจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และสังคมไทย โดยผ่านการศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งทางภาษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมไทยศึกษาและขยายเพื่อนมิตรของไทย (Friends of Thailand) ในระยะยาวต่อไป  

งานเลี้ยงอาหารกลางวันภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Airi Maehara ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯโดยมีภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้แก่ พม่า เวียดนาม ปากีสถาน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว 


Pages: Prev. 1 ... 189 190 191 192 193 ... 195 Next