ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงคณะทูตที่ดูแลประเทศไทยและมีถิ่นพำนักที่กรุงโตเกียว

โดยเอกอัครราชทูตดังกล่าวให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและแนวทางการดำเนินการต่อไปของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตได้ชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย และแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลตามแผนปรองดองแห่งชาติที่ได้พยายามให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงว่า การดำรงชีวิตของชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยขณะนี้เป็นไปโดยปกติ

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัด Gifu

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hajime Furuta ผู้ว่าราชการจังหวัด Gifu และ นาย Nobuo Kojima ประธานหอการค้าจังหวัด Gifu เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553เอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หารือกันเรื่องการขยายการลงทุนของบริษัทในจังหวัด Gifu ในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด Gifu และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด Gifu ในประเทศไทย


Pages: Prev. 1 ... 195 196 197 198 199 Next