ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการงานแข่งขัน Robot Sumo

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับตัวแทนผู้จัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All Japan Robot Sumo Tournament ครั้งที่ 31  ซึ่งทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ Asahi Weekly

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และคุณพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Asahi Weekly เพื่อตีพิมพ์ในคอลัมน์พิเศษ “อาหารกลางวันของท่านทูต” (Ambassador’s Lunch)

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ Amino Co.,Ltd ที่ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นของไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ขอบคุณ Mrs. AMINO Taekoประธานบริษัท Amino Co.,Ltd ผู้นำเข้าดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยที่ทำจากต้นโสนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้ชื่อว่า Sola Flower

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานองค์กร Asia Mirai Network และอดีตรองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร. เค็นอิจิ เอโตะ ประธานองค์กร Asia Mirai Network ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรในญี่ปุ่น และ นพ. โสภัคค์ ศุภกุล อดีตรองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ RBA Times

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้สัมภาษณ์วารสาร RBA Times โดยได้เล่าถึงชีวิตวัยเรียนในญี่ปุ่น จุดเริ่มต้นของการเป็นนักการทูต ประสบการณ์ในการทำงานเป็นเอกอัครราชทูต และมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้ให้การต้อนรับนาย NOBUHIRO Kume ประธานองค์กร RBA International ด้วย

เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 6 คน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

ผู้บริหาร SMBC เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นาย Masahiko Oshima รองประธาน Sumitomo Mitsui Financial Group and Sumitomo Mitsui Banking Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการธนาคารและการคลังระหว่างประเทศ

ประธานบริษัท Marubeni (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นาย Hidaka Kazuo ประธานบริษัท Marubeni (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อลาไปประจำการที่ประเทศไทย อนึ่ง บริษัท Marubeni (ประเทศไทย) ได้ทำธุรกิจที่หลากหลาย

บริษัท Japan International Broadcasting Inc. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นาย SHIROMOTO Masaru ประธานกรรมการบริหาร และ นางสาว HAYASHI Yukari ผู้อำนวยการบริหารการผลิตของ Japan International Broadcasting Inc. (JIB) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 198 Next