ข่าวกิจกรรม


อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับรางวัล JICA President Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อัครราชทูตเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับรางวัล JICA President Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes ครั้งที่ 22” ที่ รปปงงิฮิลส์ ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ Reflections on the Heisei Era

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น นางามาสะ ครั้งที่ 34 ณ เมืองชิสึโอกะ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและกล่าวเปิดงาน เทศกาลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น นางามาสะ ครั้งที่ 34 ณ ย่านการค้าถนนเซงเกน จ. ชิสึโอกะ

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นาย Akira Chiba เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงจากาตาร์ อินโดนีเซีย ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระสำคัญในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และความร่วมมือในกรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบนาย Hiroshige Seko สมาชิกวุฒิสภา เพื่ออำลาที่ตนจะพ้นตำแหน่ง โดยช่วงที่นาย Seko ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างมาก

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ Run Digital Cluster

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร. สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ Run Digital Cluster เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดปาฐกถาธรรม และนำภาวนาโดยพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมข้าราชการและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) และร่วมถวายสังฆทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ พระเมธีวชิโรดมได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เอกอัครราชทูตและภริยาในโอกาสเกษียณอายุการทำงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมมากมาย

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่ ฯพณฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนกรุงโตเกียว และจังหวัดโทยามะ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่ ฯพณฯ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม The 2nd Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2019, International Conference on Carbon Recycling และ The 8th LNG Producer-Consumer Conference  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประจำปี 2019

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประจำปี 2562 นำโดย นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น เข้าร่วมการฝึกซ้อม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 185 Next