ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากมหาวิทยาลัยโตไกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจำนวน 6 คนจากมหาวิทยาลัยโตไกที่เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษในการเรียนภาคฤดูร้อนเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (การศึกษา) นายสริก อุบลบาน อัครราชทูตที่ปรึกษา (พาณิชย์) และนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและถามคำถามต่าง ๆ อาทิ การลงทุนของทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 20 ของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC) โดยได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เด็กนักเรียนโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คนจากโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเยือนนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ

ประธานกรรมการธุรกรรม ปปง. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์คดีอาชญกรรมข้ามชาติและคดีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เชิญนายYoshinobu NISAKA ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ และคณะ ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คุณอารีวรรณ ฮาวรังษี เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity หรือ APT) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APT Conference Preparatory Group for WRC-19 (APG-19) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aso Taro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล โดยได้มีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นกว่า ๑๕๐ คนเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระราชสาส์นสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายโยชิทากะ อาคิโมโตะ สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียล ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาสน์จากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าทัพ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรสร่วมต้อนรับ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 181 Next