ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-ชิสึโอกะ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้พบหารือกับนาย Heita Kawakatsu ผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ และได้ชมละครเวทีเรื่อง The Menam River Japanese (ชาวญี่ปุ่นกับสายน้ำ) ซึ่งเล่าเรื่องราวของนายยามาดะ นากามาสะ หรือออกญาเสนาภิมุขซามูไรแห่งอยุธยา

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

ผู้บริหารธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Eikichi SAITO, Chairman ธนาคาร Hokuto และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารฯ สมาคมมิตรภาพ จ. อาคิตะ-ไทย  (AKITA-Kingdom of THAILAND Friendship Association) และประเทศไทย

ผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Masaaki Suzuki, Executive Officer และคณะผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297 ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เข้าร่วมงานรำลึกเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นและพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี ค.ศ. 2011

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานรำลึกเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นและพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอิวาเตะเป็นเจ้าภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทบ้านปูฯ ที่มาลงทุนด้านพลังงานทดแทน และนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ประธาน planing committee ของ JTBF และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Mitsutoshi Koyama ประธาน planing committee ของ Japan Thailand Business Forum (JTBF) และคณะ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เกี่ยวกับโครงการที่ JTBF จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตในปีนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและภาคธุรกิจของญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 195 Next