ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 นาย Masakazu Kimura, Executive Officer บริษัท Nikken Sekkei ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกชั้นนำของญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 61

เอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แสดงสัมโมทนียกถา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นิมนต์ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงสัมโมทนียกถาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 นำโดยนายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการของญี่ปุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวม

ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. TTCL และ     บริษัท Idemitsu Kosan ในโอกาสการเข้าพบหารือเพื่อแนะนำตัวและความร่วมมือ                  ทางธุรกิจในสาขาพลังงาน

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี งปม. 2561 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 นำโดยนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังสรุปการบรรยายความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมโดยนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา และพัฒนการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม  

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนาค ให้การต้อนรับนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือข้อราชการร่วมกับข้าราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค จัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญนายซึโทมุ คิคุจิ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอะโอะยะมะ กักคุอิน และนายเคน จิมโบ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเคโอะ มาร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกและเขตภูมิภาค

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7 ซึ่งนาย Kazuyuki Yamazaki รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยนอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่นแล้ว

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อต่อายุความร่วมมือภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 66


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 147 Next