ข่าวกิจกรรม


อุปทูตเลี้ยงต้อนรับนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต เลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน IBSA Blind Football World Grand Prix 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตได้เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อัครราชทูต เชิดชาย ใช้ไววิทย์ ได้เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน IBSA Blind Football World Grand Prix 2019 รอบคัดเลือกกลุ่ม B

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอก อัครราชทูตได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โอวาทขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปใช้พัฒนาตนเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

อาสาสมัครโครงการ Nihongo Partners จัดขึ้นโดย The Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นาย Masato Furuya ผู้อำนวยการ Asia Center, The Japan Foundationได้นำอาสาสมัครซึ่งได้เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ซึ่งโครงการ Nihongo Partners จัดขึ้นโดย The Japan Foundation ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 และได้มีการส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่าง ๆ จนถึงปลายปี ค.ศ. 2018 ประมาณ 1,800 คน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering ที่กรุงโตเกียว โดยมีผู้บริหารของบริษัท Hitachi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมของ Hitachi และความร่วมมือระหว่างประเทศ Asean

เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นาย Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานจัดการประชุมระหว่างข้าราชการภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ ข้าราชการทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้อุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร พม. และกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายเชิดชัย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและสภาพการณ์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้แก่คณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำโดย พ.อ. เจษฏ์ จันทรสนาม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อเยียมชมความสวยงามของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเจ้าของเดิมคือ นายคิชิเอมอน ฮามากูจิ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดวากายามะ และเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลรักษาความสวยงามของทำเนียบแห่งนี้ และสิ่งของมีค่าภายในเป็นอย่างดียิ่ง


Pages: Prev. 1 ... 18 19 20 21 22 ... 190 Next