ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมพาคุณแม่มาพบผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ “พาคุณแม่มาเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น” เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มาญี่ปุ่นเพื่อหารือเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ครั้งที่ 74 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต พร้อมภริยา และนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว

นักเรียนจากมหาวิทยาลัยโตไกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจำนวน 6 คนจากมหาวิทยาลัยโตไกที่เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษในการเรียนภาคฤดูร้อนเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (การศึกษา) นายสริก อุบลบาน อัครราชทูตที่ปรึกษา (พาณิชย์) และนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและถามคำถามต่าง ๆ อาทิ การลงทุนของทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 20 ของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC) โดยได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เด็กนักเรียนโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คนจากโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเยือนนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ

ประธานกรรมการธุรกรรม ปปง. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์คดีอาชญกรรมข้ามชาติและคดีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เชิญนายYoshinobu NISAKA ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ และคณะ ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คุณอารีวรรณ ฮาวรังษี เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity หรือ APT) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APT Conference Preparatory Group for WRC-19 (APG-19) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aso Taro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


Pages: Prev. 1 ... 19 20 21 22 23 ... 200 Next