ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คณะรองอาจารย์ใหญ่จำนวน 22 คนจากโรงเรียนประถม เมืองคาวาซากิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอกให้การต้อนรับคณะอาจารย์จำนวน 22 คนจากโรงเรียนประถม เมืองคาวาซากิ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของไทย รวมทั้งได้มีการถามตอบเกี่ยวกับการศึกษาและค่านิยมของไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายวิเชียร สรสิริ เลขานุการเอก เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ จังหวัดอิบารากิ โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 400 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธาราม จ. ไซตามะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธาราม จ. ไซตามะ มีคนไทยและคนญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงานกว่า 100 คน

อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมเสวนากับวิทยากรชั้นนำจากประเทศไทย

โรงเรียนมัธยมปลาย Hiroshima Perfectural Onomichi Higashi เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นักเรียน 8 คนจากโรงเรียนมัธยมปลาย Hiroshima Perfectural Onomichi Higashi เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต โดยมี นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ โดยนักเรียนกำลังทำการวิจัยและนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ “ปัญหาขยะในประเทศไทย” ในโอกาสนี้ เลขานุการเอกธีรางกรู ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบันและการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย และความกังวลของปัญหาขยะในอนาคต

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษาพิชญสินี มูลพฤกษ์ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ พานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Sokui no Rei Seiden no Gi)

สมาคมนางฟ้าใจดี และ Cultural Bridge Japan นำเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Friendship Bridge เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 62 สมาคมนางฟ้าใจดี และ Cultural Bridge Japan นำเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Friendship Bridge เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนของเอกอัครราชทูต บรรสาน บุนนาค ในการกล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนไทยที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ในโอกาสนี้ นักเรียนได้แนะนำตัวและกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อการได้มาอบรมโครงการดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในญี่ปุ่นมาร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอย่างคับคั่ง และในโอกาสนี้ หลวงปู่บุญส่ง โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดฯ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เอกอัครราชทูตในโอกาสเกษียณอายุการทำงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมมากมาย


Pages: Prev. 1 ... 19 20 21 22 23 ... 205 Next