ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาให้การต้อนรับคณะ GISTDA ผู้บริหารจังหวัดภาคตะวันออก และเยาวชนทีมชนะเลิศโครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ต้อนรับคณะ GISTDA ผู้บริหารจังหวัดภาคตะวันออก และเยาวชนทีมชนะเลิศโครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด นำโดยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานฉบับใหม่และการส่งแรงงานไทยมาญี่ปุ่น

อุปทูตให้การต้อนรับคณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต หัวหน้าคณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 และคณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดสำนักงานของบริษัท Nikken Sekkei (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ใด้รับเกียรติกล่าวเปิดสำนักงานของบริษัท Nikken Sekkei (ประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจ อนึ่ง บริษัท Nikken Sekkei เป็นบริษัทด้านการออกแบบและก่อสร้างอันดับ 1 ในญี่ปุ่น และอันดับ 2 ของโลก โดยได้สร้าง Landmark ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Tokyo Skytree, Tokyu Plaza Ginza, Tokyo Midtown เป็นต้น

อุปทูตเลี้ยงต้อนรับนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต เลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน IBSA Blind Football World Grand Prix 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตได้เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อัครราชทูต เชิดชาย ใช้ไววิทย์ ได้เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน IBSA Blind Football World Grand Prix 2019 รอบคัดเลือกกลุ่ม B

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอก อัครราชทูตได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โอวาทขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปใช้พัฒนาตนเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

อาสาสมัครโครงการ Nihongo Partners จัดขึ้นโดย The Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นาย Masato Furuya ผู้อำนวยการ Asia Center, The Japan Foundationได้นำอาสาสมัครซึ่งได้เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ซึ่งโครงการ Nihongo Partners จัดขึ้นโดย The Japan Foundation ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 และได้มีการส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่าง ๆ จนถึงปลายปี ค.ศ. 2018 ประมาณ 1,800 คน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering ที่กรุงโตเกียว โดยมีผู้บริหารของบริษัท Hitachi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมของ Hitachi และความร่วมมือระหว่างประเทศ Asean

เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นาย Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 ... 19 20 21 22 23 ... 191 Next