ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

คณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MRA Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.ศิริมา บุนนาค รองคณบดี และผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารจาก MRA Foundation ได้นำนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chuo และ มหาวิทยาลัย Saitama รับฟังการบรรยายจากเอกอัครราชทูต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

นายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะ พร้อมกลุ่มคนไทยในไซตามะและเจ้าหน้าที่โครงการโอลิมปิกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายโยชิอากิ คาวาอิ นายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะ พร้อมกลุ่มคนไทยในไซตามะและเจ้าหน้าที่โครงการโอลิมปิกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานจัดการประชุมระหว่างข้าราชการภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ ข้าราชการทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูตมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ประจำการแข่งขันเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งแรกของศักราชเรวะ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ประจำการแข่งขันเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งแรกของศักราชเรวะ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ Asanoyama ผู้ชนะเลิศประจำการแข่งขันครั้งนี้

ผู้บริหารบริษัท Komeri เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาย Yuichiro Sasage ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Komeri และนาย Tadashi Tanabe คณะกรรมการด้านต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนายสริก อุบลบาน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัท Komeri ประกอบกิจการค้าปลีกโฮมเซ็นเตอร์ (Home Center) ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 1,200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น และได้ไปเปิดสำนักงานที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมเปิดสาขาในประเทศไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน Thai Night 2019

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชินเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทยซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและดนตรีไทยด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัคคราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะอีกด้วย

เอกอัครราชทูตบรูไนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นาย Shahbudin Haji Musa เอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำสำนักงานอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะตัวแทนผู้นำระดับสูงญี่ปุ่น ได้แก่ นาย Norikazu Suzuki, Parliamentary Vice-Ministers for Foreign Affairs นาย Yoshihiro Seki, State Minister of Economy, Trade and Industry และ นาย Masataka Fujita, Secretary General of ASEAN-Japan Centre


Pages: Prev. 1 ... 23 24 25 26 27 ... 199 Next