ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร พม. และกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายเชิดชัย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและสภาพการณ์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้แก่คณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำโดย พ.อ. เจษฏ์ จันทรสนาม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อเยียมชมความสวยงามของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเจ้าของเดิมคือ นายคิชิเอมอน ฮามากูจิ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดวากายามะ และเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลรักษาความสวยงามของทำเนียบแห่งนี้ และสิ่งของมีค่าภายในเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าพบหารือกับอัครราชทูตที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าพบหารือกับนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่น

คณะข้าราชการระดับอธิบดีอัยการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะข้าราชการระดับอธิบดีอัยการซึ่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 10 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน พร้อมด้วยภริยา รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับนาย Tokihiro Nakamura ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ เอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น
ส่วนจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ก็มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเยี่ยมมหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก และนางทามิ ฮาชิโมโตะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศ เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและภาษาไทยให้แก่นักเรียนปี 1 คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ จำนวน 70 คน ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นประธานในพิธีเปิด Thai Area ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Little World

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิด Thai Area ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Little World ร่วมกับนายทาคาชิ อันโด ประธานกรรมการบริหารบริษัท Nagoya Meitetsu

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 172 Next