ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ประจำการแข่งขันเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งแรกของศักราชเรวะ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ประจำการแข่งขันเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งแรกของศักราชเรวะ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ Asanoyama ผู้ชนะเลิศประจำการแข่งขันครั้งนี้

ผู้บริหารบริษัท Komeri เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาย Yuichiro Sasage ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Komeri และนาย Tadashi Tanabe คณะกรรมการด้านต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนายสริก อุบลบาน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัท Komeri ประกอบกิจการค้าปลีกโฮมเซ็นเตอร์ (Home Center) ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 1,200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น และได้ไปเปิดสำนักงานที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมเปิดสาขาในประเทศไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน Thai Night 2019

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชินเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทยซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและดนตรีไทยด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัคคราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะอีกด้วย

เอกอัครราชทูตบรูไนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นาย Shahbudin Haji Musa เอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะกรรมการผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำสำนักงานอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะตัวแทนผู้นำระดับสูงญี่ปุ่น ได้แก่ นาย Norikazu Suzuki, Parliamentary Vice-Ministers for Foreign Affairs นาย Yoshihiro Seki, State Minister of Economy, Trade and Industry และ นาย Masataka Fujita, Secretary General of ASEAN-Japan Centre

งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสานบุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เข้าร่วามพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ภายใต้การนำของนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ที่ลาน Taiyo no Hiroba ข้างปราสาทโอซาการะหว่างวันที่ 18-19 พฤาภาคม 2562 โดยในโอกาสการกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตบรรสานได้แสดงความยินดีกับนครโอซากาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัดงานระดับชาติหลายต่อหลายโอกาส ได้แก่ การประชุมสุดยอด G20 การแข่งขัน Rugby World Cup 2019 และการจัดงาน Expo 2025 ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้ความสนับสนุนอย่างเป็นเต็มที่ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานยังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณนครโอซากาที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทยอย่างดียิ่งมากว่า 17 ปี ทำให้งานเทศกาลไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความผูกพันในระดับประชาชนระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งในวงกว้าง อนึ่ง นอกเหนือจากการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว และนครโอซากาแล้ว รัฐบาลไทยมีกำหนดจะจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ได้แก่ นาโกยา เซ็นได ชิสึโอกะ ฟูกูโอกะ โออิตะ ซากะ และโอกินาวาด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าชมนิทรรศการ National Treasure of Toji Temple: Kukai

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เข้าชมนิทรรศการ National Treasure of Toji Temple: Kukai and the Sculpture of Mandala ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น อนึ่ง นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 62

โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Ayabe Municipal Kahoku นครเกียวโตเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Ayabe Municipal Kahoku นครเกียวโตจำนวน 4 คนพร้อมอาจารย์ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการทัศนศึกษาในกรุงโตเกียว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ดอยตุง


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 176 Next