ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยามากุจิ โยชิโนริ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ และภริยา ได้ให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา พร้อมด้วยนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และคณะ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดซากะ ตามคำเชิญของจังหวัดซากะ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการสัมมนาทางไกลของสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Seminar) ซึ่งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันในไทยและการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID– 19 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีและร่วมกันถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยาเยือนจังหวัดยามานาชิ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดยามานาชิ ตามคำเชิญของนาย NAGASAKI Kotaro ผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิ ร่วมกับเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากประเทศอื่นๆ รวม 20 ท่าน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 300 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน และที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองภายในของญี่ปุ่นและประเด็นในภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมจัดเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นาย MASAKI Hiroshi ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีด้วย

อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MITSUMATA Hiroki อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MORITA Takahiro ตำแหน่ง Chief Representative ของ JICA ประเทศไทยคนใหม่ และนางสาว MIYAZAKI Katsura อดีต Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 205 Next