ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม

​เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม ให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวงกว้าง โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เชิญผู้ประกอบการญี่ปุ่นและสื่อมวลชน ทดลองชิมอาหารที่ใช้กุ้งก้ามกรามเป็นวัตถุดิบ อาทิ กุ้งก้ามกรามเผา ต้มยำกุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกรามอบชีส กุ้งก้ามกรามคั่วเกลือ ผัดไทยกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Nam Gwan Pyo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซานมารีโน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Manlio Cadelo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซานมารีโน ในฐานะคณบดีคณะทูต เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ยามาโมริ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นาย MITSUBAYASHI Kenji, Representative Director, Senior Executive Officer ของบริษัท Yamamori Inc. ผู้ผลิตเครื่องแกงไทย ซึ่งวางจําหน่ายในตลาดญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยในญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นไปอีก

ประธาน JETRO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นาย NOBUTANI Kazushige President ของ JETRO ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดย JETRO กำลังหาช่องทางในการสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรทางการเกษตรแก่ไทย

คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่ คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 นำโดย พล.อ.ต. อนุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo” ณ โรงแรม Imperial ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุ NHK ภาคภาษาไทย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุเอ็นเอชเคภาคภาษาไทย โดยได้เล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเมื่อกว่า 40 ปีก่อนและมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (อดีตปลัดประทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และกรุงปารีส)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (อดีตปลัดประทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และกรุงปารีส) ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายถึงพัฒนาการของ EEC และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ทีมประเทศไทย

คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 นำโดย พล.ร.ต. อำนวย ทองรอด หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือด้านการทหารไทย-ญี่ปุ่นตามลำดับ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 198 Next