ข่าวกิจกรรม


คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 นางเพชรรัตน์  สินอวย หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เข้าพบนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต (ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ

คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายธีพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์

ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายโยชิสึกุ ฟูจิอิ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหาร และนายโนริทะดะ มิตสึบายาชิ ประธานกรรมการบริษัทยามาโมริ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ทางการค้าของบริษัทฯ ต่อเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับ รมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ

คณะนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2560

คณะจากสภากาชาดไทยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะจากสภากาชาดไทย นำโดย นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นตามโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ โดยการนำของ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ  โดยการนำของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ Local to Global ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดอะโอะโมะริ กับประเทศที่มีศักยภาพ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2017

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานก่อตั้งบริษัท MinebeaMitsumi

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองการก่อตั้งบริษัท MinebeaMitsumi ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Minebea กับบริษัท Mitsumi ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ตามคำเชิญของนาย Yoshihisa Kainuma ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โอกาสนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 1,000 คน


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 123 Next