ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นรวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายโมเทกิ โทชิมิตสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ Iikura Guest House กรุงโตเกียว โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในโอกาสที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประเทศ

เยาวชนชั้น ป.2 สัมผัสเอกลักษณ์มวยไทย พร้อมกับทำความรู้จักกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษา UMENOKI เขตคิตะ กรุงโตเกียว ได้ทำความรู้จักกับประเทศไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย ในฐานะที่โรงเรียน UMENOKI จะส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในช่วงการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของ JBIC

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperationหรือ JBIC)ในการลงทุนด้านพลังงาน และแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่สาม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน บทบาทของอาเซียนในบริบทนโยบายการต่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมศึกษา Kogai กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญให้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน Kogai เขต MInato กรุงโตเกียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยมีนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาวอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่ Tokyo University of Foreign Studies

เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของ Tokyo University of Foreign Studies ทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับชมกว่า 20 คน

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย Tom D. Kijiner เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเดินทางสำหรับประชาชนระหว่างสองประเทศ

ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นาย KOIZUMI Takashi ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำองค์กร Mayors for Peace รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายระดับเมืองในการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ปัจจุบัน มี 16 เมืองในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมองค์กร Mayors for Peace เช่น กรุงเทพมหานคร จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ์ จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ OISCA องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย NAGAISHI Yasuaki กรรมการผู้จัดการและเลขาธิการ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาสังคมของ OISCA ในประเทศไทย


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 207 Next