ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นประธานในพิธีเปิด Thai Area ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Little World

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิด Thai Area ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Little World ร่วมกับนายทาคาชิ อันโด ประธานกรรมการบริหารบริษัท Nagoya Meitetsu

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง “การประชาสัมพันธ์และสังเกตุการณ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” นำโดย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ณ หอประชุม สถานเอกอัครรราชทูตฯ

สมาคมสตรี ILBS (International Ladies Benevolent Society) จัดการประชุมขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมสตรี ILBS (International Ladies Benevolent Society) ได้จัดการประชุมขึ้น ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ กล่าวให้การต้อนรับ และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับประวัติของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่คณะ

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 59 ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 59 นำโดยนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 รวมถึงการดำเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนแรงงานของทั้งสองประเทศ

เอกอัครราชทูตได้เดินทางเยือนจังหวัดคากาวะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เดินทางเยือนจังหวัดคากาวะ และได้พบหารือกับนายเคอิโซ ฮามาดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคากาวะ

เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับจังหวัดคากาวะ โดยเฉพาะนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลหายากที่ไม่มีแคลอรี่ที่สามารถช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังประทับใจในประวัติศาสตร์และอาหารของจังหวัดคากาวะโดยเฉพาะเส้นอุด้งซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อในญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญให้นักธุรกิจจังหวัดคากาวะไปลงทุนในเขต EEC ของไทยเพิ่มเติม และขอความร่วมมือจังหวัดคากาวะช่วยดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในจังหวัดคากาวะโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดคากาวะอย่างใกล้ชิด

ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนวัตกรรมน้ำตาลหายากที่มหาวิทยาลัยคากาวะซึ่งมีนักเรียนไทยศึกษาและทำการวิจัยอยู่ นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมสวนริทสึรินซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และสักการะศาลเจ้าโคโตฮิระกูซึ่งเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นสมัยเอโดะปรารถนาจะได้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรชิ โกโตดะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดโทะกุชิมะมีธรรมชาติและศิลปะที่สวยงามและน่าประทับใจ มีอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ระดับโลก เอกอัครราชทูตฯ จึงอยากจะนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของจังหวัดโทกูชิมะไปสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยนอกจากบริษัทจากจังหวัดโทกูชิมะ 9 แห่งที่ลงทุนในประเทศไทยแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญให้บริษัทของจังหวัดไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) เพิ่มเติมอีกด้วย เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดโทกูชิมะ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดโทกูชิมะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกด้าน และดูแลชาวไทยในจังหวัดโทกูชิมะด้วย

เอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองศิลปะชิ้นเอกทั่วโลกลงบนกระเบื้องเพียงแห่งเดียวของโลกและเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ยังร่วมมือกับวัดเครือวัลย์วรวิหารในกรุงเทพฯ นำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นบนผ้าใบพิมพ์ลงบนกระเบื้องและส่งกลับไปประดับที่วัดในประเทศไทยอีกด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา นำโดยบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา กับองค์การต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน การส่งนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ญี่ปุ่น และจัดทำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตบรรสานยินดีที่ทางโรงเรียนให้กระตือรือร้นและมีความจริงจังในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที


Pages: Prev. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 200 Next