ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมกล่าวเปิดงานลอยกระทงเมืองฮิโรชิมะ 2018 ณ โรงแรม Hotel Century 21 เมืองฮิโรชิมะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยมีนายมาซาฮิโร นิชิกาวะ ประธานสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย เป็นประธาน

อัครราชทูตเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทน ในการเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยกับ Administrative Evaluation Bureau (AEB) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (MIC) โดยพลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนาย Masatoshi Ishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MIC ที่ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ กระทรวง MIC

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติเมืองริวกะซากิเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติเมืองริวกะซากิ จ. อิบารากิ ได้นำนักเรียนสมาชิกชมรมการประชุมรุ่นเยาว์เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางธีรางกุร อุชิโนะ ให้การต้อนรับและได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย - ญี่ปุ่นในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมช่วงถามตอบคำถาม

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสร้างห้องพักใหญาติโยมผู้บวชเนกขัมมะ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเดินขบวนพาเหรดประจำปีของเมืองคาวาโกเอะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานเดินพาเหรดประจำปีเมืองคาวาโกเอะ ครั้งที่ 14 ซึ่งกลุ่มคนไทยในไซตามะเข้าร่วมงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อประเทศไทยโดยเป็นกิจกรรมที่ชุมชนไทยมีส่วนร่วมมายาวนานถึง 12 ปี โดยภายในงานดังกล่าว นอกจากชุมชนไทยและชาวญี่ปุ่นแล้ว ยังมีชาวเกาหลี ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคีและให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายสุวิจักขณ์ พิริยะธนานุกุล พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม ญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างลานอเนกประสงค์ให้มีขนาดที่เหมาะสม ต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กไทยผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 อัครราชทูตเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ได้ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กไทยผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิฯ โดยอัครราชทูตได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ตัวแทนผู้บริจาคและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ และผู้บริจาคชาวญี่ปุ่น พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่เด็กไทยทุกคน

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมนักลงทุนไทยสาขาพลังงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมนักลงทุนไทยในสาขาพลังงาน ที่ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้บริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าส่วนราชการไทยประจำกรุงโตเกียว ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย


Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 197 Next