ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 60 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นกับจังหวัดฟุคุชิมะ

เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำหัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการ ทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว ประกอบด้วย นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม นางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง เลขานุการเอกฝ่ายการเกษตร เดินทางเยือนจังหวัดฟุคุชิมะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานของภาคเอกชนไทยในพื้นที่

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love"

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tokyo Fashion Week ที่ Shibuya Hikarie Hall B โดยแฟชั่นชุดดังกล่าวเป็นการนำผ้าขาวม้าจากถิ่นต่าง ๆ ของไทยมาตัดเย็บในรูปแบบสากล ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย

ไทย - ญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ โดยมีนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 นำโดย พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความมั่นคงในเอเชียตะวันออก โดย พ.อ. นพดล ธนบดินทร์ ผชท. ทบ. ไทย ประจำกรุงโตเกียว

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 นำโดย นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้มอบเงินจำนวน 300,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของสมาคมฯ ให้แก่นางสินีนาฏ อินทร์นาค ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุราษฏร์ธานีต่อไป

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 พลเอกสุรสิทธิ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ

The 42th International Food and Beverage Exhibition FOODEX 2017

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 42th International Food and Beverage Exhibition FOODEX 2017 ณ ศูนย์ประชุม MakuhariMesseจ.ชิบะ และได้เยี่ยมชมคูหาจากประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธานกลุ่มบริษัท Nikkei

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Tsuneo Kita ประธานและ CEO กลุ่มบริษัท Nikkei ที่สำนักงานใหญ่บริษัท Nikkei Inc. กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 121 Next