ข่าวกิจกรรม


รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับทราบสภาพปัญหาของแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม Asia Art Forum 2018 in Echigo-Tsumari

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นางสาวแครียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม Asia Art Forum 2018 ณ งานนิทรรศการศิลปะ Echigo-Tsumari Art Triennale 2018 จ. นีงาตะ โดยมีนายฮิเดโยะ ฮานาซูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนีงาตะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมกับนายเฟรม คิตะกาวะ ผู้อำนวยการสร้างเทศกาลศิลปะ Echigo-Tsumari Art Triennale

นักศึกษามัธยมปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคานาซาวะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคานาซาวะจำนวน 12 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อศึกษาสภาพการขาดแคลนอาหารและการบริโภคของประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายสกนธ์ วนาเศรษฐี เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนอาหาร

คณะวิจัยการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของโรงเรียนประถมศึกษาเมืองคาวาซากิเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิจัยการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของโรงเรียนประถมศึกษาเมืองคาวาซากิเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสมาชิกของคณะฯ เป็นอาจารย์ของโรงเรียนในเมืองคาวาซากิ เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องการศึกษาด้านต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย

กรมยุทธการทหารเรือเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในมิติต่างๆ ให้แก่คณะจากกรมยุทธการทหารเรือ นำโดย พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑

การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชสาส์นสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียล ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาสน์จากสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

นายกเทศมนตรีเมือง Shimotsuma เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นาย Hiroshi KIKUCHI นายกเทศมนตรีเมือง Shimotsuma และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SMEs Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 158 Next