ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาต้อนรับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่นและภริยา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ต้อนรับนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น และนางเล เล วาร์ ภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ เข้าเยี่ยมคารวะภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) ตามคำเชิญของ Dr. Hitoshi NAKAGAMA ประธานศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ มอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ และนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ร่วมมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย ให้แก่นาย TOMOYOSHI Kota ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign” โดยถ่ายภาพอาหารไทยจากร้าน Soi Gapao จ. คานากาวะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต และนางกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน)ได้เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors โดยมีนาย YATABE Yoichiroตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motorsต้อนรับและบรรยายสรุป

คณะผู้บริหาร IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตกียว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายSHUKURI Masafumi ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speed Rail Association หรือ IHRA) นายTorkel PATTERSON รองประธาน IHRA พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแสดงความขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นรุ่น N700S เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย

งานสัมมนาออนไลน์ของ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงาน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และศาสตราจารย์ ดร. SUKEGAWA Seiya มหาวิทยาลัย Kokushikan จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นโยบาย EEC และ Thailand 4.0 ภายหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรี” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย TAMAKI Denny ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ ณ ศาลากลางจังหวัดโอกินาวะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญกล่าวอภิปรายร่วมกับเอกอัครราชทูตสเปน และอียิปต์ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในการเสวนาของ International Tourism Forum in Collaboration with UNWTO

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ 2020

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ ที่จัดระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะ Kokorozashi-no-Mori


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 207 Next