ข่าวกิจกรรม


ประธาน planing committee ของ JTBF และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Mitsutoshi Koyama ประธาน planing committee ของ Japan Thailand Business Forum (JTBF) และคณะ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เกี่ยวกับโครงการที่ JTBF จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตในปีนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและภาคธุรกิจของญี่ปุ่น

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC)

ประธาน บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2563 นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูต และภริยา เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน ณ วัดนาริตะซัน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ที่วัดนาริตะซัน จังหวัดชิบะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับเมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ นาย  Shuhei MIYAJII รองนายกเทศมนตรีเมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดบูธไทยในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2020) ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดบูธไทย หรือ Thai Pavilion โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและอธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokai พร้อมคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและนาย Yamada Kiyoshi อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokai พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบหารือกับนาง Koike Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว

ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ นาวาเอกเอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับพลเรือตรี ISHIMAKI Yoshiyasu ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 197 Next