ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SMBC เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นาย Yusuyuki Kawasaki รองประธานธนาคาร SMBC ได้นำคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24 ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ  ร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น ที่เดินทางเยือนไทยพร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น เมื่อเดือน ก.ย. 60 โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน Tree Planting Ceremony ที่จังหวัดฟุคุชิมะ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงาน Tree Planting Ceremony ที่จังหวัดฟุคุชิมะ

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน RBA International

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงาน RBA International เพื่อมอบถ้วยรางวัลของเอกอัครราชทูตไทย แก่ทีมเบสบอลที่ชนะการแข่งขันรอบวันอาทิตย์ของการแข่งขันเบสบอล

อัครราชทูตบรรยายให้แก่นักเรียนมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin และบรรยายหัวข้อ Modern Thailand - Japan Diplomacy นอกจากนี้ อัครราชทูตได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามตอบเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการบรรยาย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Joint Demarche

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานร่วมกับ นาย Hiroshi Oka อธิบดีสำนักตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ ณ กรุงโตเกียว ในกิจกรรม Joint Demarche

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นั้น

เอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นิมนต์พระะธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส และพระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และถวายภัตตาหารเพล ณ ทำเนียบ สถานเอกอัครราชทูตฯ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 154 Next