ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Lieu Tou Industry Co.Ltd.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับ Mr.Hom Songpadith ผู้บริหารบริษัท Lieu Tou Industry Co.Ltd. ซึ่งนำเข้าเครื่องปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากไทยและลาวมาจำหน่ายในญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ พบปะภาคเอกชนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นาย Eizo Murakami ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท K Line ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อทำความรู้จักและแนะนำธุรกิจ

เอกอัครราขทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 70

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในมิติของญี่ปุ่น

อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทยภายใต้โครงการ JENESYS exchange program

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทย 28 คนภายใต้โครงการ JENESYS exchange program ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชนนี้เป็นพื้นฐานการกระชับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นย่ิ่งขึ้น

คณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 96 นำโดย พ.อ. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง ผบ. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้ประเทศไทยและเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้แก่ประเทศไทยและเกาหลีใต้  โดยความร่วมมือในกรอบนี้จะส่งเสริมการพัฒนาของประเทศในอาเซียนให้ทั่วถึงมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และมีบูรณาการ

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP) ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจะหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ โดย รมช.กต.วีระศักดิ์ ฟูตระกูล นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ รมช. วีระศักดิ์ ฯ ได้หารือทวิภาคีกับ รมช. กต. Hyun Cho แห่งเกาหลีใต้ เกี่ยว

นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เขตอิตะบาชิ กรุงโตเกียว เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา Olympic Paralympic in

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษาที่ชนะการประกวดนวัตกรรมอาหารในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2017 เดินทางเยือนญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 78

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 78 ซึ่งกำลังจะครบวาระลง  โดยที่ผ่านมาสถานทูตได้ให้การสนับสนุน สนทญ. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมความสามารถ


Pages: Prev. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 185 Next