ข่าวกิจกรรม


คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุสเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุส นำโดยนายอัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนดนตรีวีมุส ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ จำนวน 12 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม 2562

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอิชิกาวะ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นาย Hajime Sazaki สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอิชิกาวะ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อขอเชิญให้เอกอัครราชทูตบรรสานเดินทางไปชมการแข่งขัน Valleyball ของทีม PFU Blue Cats ที่จังหวัดอิชิกาวะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนางสาวชัชชุอร โมกศรี นักกีฬาไทยที่เป็นสมาชิกของทีมดังกล่าว ซึ่งเอกอัครราชทูตยินดีมาก และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนนักกีฬาไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งทีม PFU Blue Cats ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังรวบรวมข้อความส่งกำลังใจจากคนไทยในญี่ปุ่นไปให้น้องชัชชุอรด้วย

คณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี ผลประไพ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 นำโดย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ พลังงาน เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวกับญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโครงการ Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมโครงการ Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology” ในฐานะแขกรับเชิญ ร่วมกับนาย Yasukata Fukahori, Director of Friendship Ties Division กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนจากประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

อัครราชทูตให้การต้อนรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับ "ไทย - ญี่ปุ่น กับความท้าทายในทศวรรษ 2020" ให้แก่คณะได้รับฟัง

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2661 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ นายทาเคชิ ฮามาดะ นายกเทศมนตรีเมืองทาคาซึกิ พร้อมด้วยนายนฤชัย นินนาท รักษาการ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณธุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และนายแพทย์โยชิยูคิ ไนโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aijinkan Healthcare Corporation เป็นผู้ร่วมลงนาม

การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Imperial กรุงโตเกียว มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และคณะทูตต่างประเทศ ประมาณ 800 คน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 วันชาติ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี  2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นรวมกว่า 100 คน


Pages: Prev. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 205 Next