ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Award for Social Contribution 2018

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Award for Social Contribution 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีนางอาคิเอะ อาเบะ ภริยา นรม. อาเบะ เป็นประธานในพิธี

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธาณรัฐนิการากัว ประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Rodrigo Coronel Kinloch เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเพื่อทำความรู้จัก

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ให้แก่คณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง นำโดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นอกจากนี้ คณะฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ BOI และ JETRO ณ ห้องประชุม เคดันเรน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถึงการลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor หรือ EEC ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโดยกลุ่ม Small Interest Group ของ ALFS

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบานะ) โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม Small Interest Group ของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ Fujiko Masuda ประธานการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสำนัก Sogetsu-ryu ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Evening Cool Party 2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงาน JTA Evening Cool Party ที่ Gofukubashi Club กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นงานสังสรรค์ประจำปีของสมาชิกสมาคม Japan-Thailand Association โดยงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 และมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย –ญีปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการเลือก

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ACT) ครั้งที่ 286

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ครั้งที่ 286 ณ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ซึ่งประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียวและตัว


Pages: Prev. 1 ... 42 43 44 45 46 ... 195 Next