ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในงานนั้นได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษา และ งานคุ้มครองคนไทย

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.) เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน  

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค

ผู้บริหารบริษัท Kao เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 นาย Minoru Utsumi, Corporate Executive Fellow and Corporate Office บริษัท Kao Corporation ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โอกาสนี้ นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50,000 บาท แก่วัดที่ได้สนับสนุนคุ้มครองคนไทยและช่วยเหลืองานกงสุล ด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 นาย Masakazu Kimura, Executive Officer บริษัท Nikken Sekkei ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกชั้นนำของญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 61

เอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แสดงสัมโมทนียกถา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นิมนต์ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงสัมโมทนียกถาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 นำโดยนายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการของญี่ปุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวม


Pages: Prev. 1 ... 45 46 47 48 49 ... 192 Next