ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. (เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.) นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายมิตสึฮิโร มิยาโคชิ (Mitsuhiro Miyakoshi) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กำกับดูแลด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและการฟื้นฟูท้องถิ่นของญี่ปุ่น และเป็น ส.ส. สมัยที่ ๘ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ประจำจังหวัดโทยามะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมกันส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อเหล้าอาวาโมริ ซึ่งเป็นเหล้าท้องถิ่นของจังหวัดโอกินาวะ แต่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมายาวนานกว่า ๔๐๐ ปี

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับเอกอัครราชทูตมาดากัสการ์ประจำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับ Ms. Mireille Rakotomalala เอกอัครราชทูตมาดากัสการ์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเอกอัครราชทูต Mireille เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของมาดากัสการ์มาก่อน

ประธานบริษัท Tanita เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 นาย Senri Tanida ประธานบริษัท Tanita ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธาน JAPA และคณะ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูต Seiichi Kondo ประธาน Japan Association for the Promotion of Arts (JAPA)  และคณะผู้บริหาร JAPA เพื่อหารือความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ ศูนย์นานาชาติ จังหวัดยามานาชิ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ)

คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้าน SMEs และสังคมผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของธนาคารต่อไป

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Lieu Tou Industry Co.Ltd.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับ Mr.Hom Songpadith ผู้บริหารบริษัท Lieu Tou Industry Co.Ltd. ซึ่งนำเข้าเครื่องปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากไทยและลาวมาจำหน่ายในญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ พบปะภาคเอกชนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นาย Eizo Murakami ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท K Line ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อทำความรู้จักและแนะนำธุรกิจ

เอกอัครราขทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 70

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในมิติของญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 47 48 49 50 51 ... 192 Next