ข่าวกิจกรรม


คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร. 21) เยือนสถานเอกอัครราชทูตเพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต

งานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินากาวะ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินากาวะ ณ ห้องจัดเลี้ยง Curian โดยมีนายทาเคชิ ฮามาโนะ นายกเทศมนตรีเขตชินากาวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีแขกผู้เกียรติ อาทิ ส.ส. ส.ว. ตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2560 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคนไทยในญี่ปุ่น ประกอบกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2560 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีพระราชรัชวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

งานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต เข้าร่วมกล่าวเปิดงานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ The Gallery 1, Nikon Plaza Shinjuku

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์คุนิยะ ซาคาอิ อธิการบดี ม.คันดะ และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ

อุปทูตบรรยายที่มหาวิทยาลัย Toyo Eiwa

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นสมัยใหม่ โดยมุมมองจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Toyo Eiwa

คณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ จำนวน 12 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2561

นักเรียนโรงเรียน Koiue Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Koiue Junior High School จังหวัดฮิโรชิมา จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และ ที่ปรึกษา รณิดา ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ ใหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น

คณะผู้แทนจังหวัดอาโอโมริ เข้าพบอุปทุตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลท้อนถิ่น

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนาย Yoshiaki Hori, Deputy Director General, Tourism and International Affairs Strategy Bureau จังหวัดอาโอโมริ และคณะ ที่ สอท. ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลของจังหวัดฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4 ในโลก

นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 นาย Hiroyuki Sugiura นายกเทศมนตรีเมืองมิสึโฮะ จังหวัดไซตามะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและเข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ผลประไพ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองมิสีโฮะกับประเทศไทย โดยเมืองมิสึโฮะได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไปเมื่อปี 2559


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 143 Next