ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo” ณ โรงแรม Imperial ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุ NHK ภาคภาษาไทย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุเอ็นเอชเคภาคภาษาไทย โดยได้เล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเมื่อกว่า 40 ปีก่อนและมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (อดีตปลัดประทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และกรุงปารีส)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (อดีตปลัดประทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และกรุงปารีส) ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายถึงพัฒนาการของ EEC และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ทีมประเทศไทย

คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 นำโดย พล.ร.ต. อำนวย ทองรอด หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือด้านการทหารไทย-ญี่ปุ่นตามลำดับ

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ได้พาเยาวชนไทยจำนวน 15 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 รุ่น 37” หรือยุวเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์  เพื่อรายงานประสบการณ์การฝึกงานและอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นางสาววิชชุลี โชติเบญจกุล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิชญ์สินี ตังกิตตินันท์ ซึ่งได้คว้ารางวัล Silver Award ในงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Motegi Toshimitsu เป็นประธานในการมอบรางวัล

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-ชิสึโอกะ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้พบหารือกับนาย Heita Kawakatsu ผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ และได้ชมละครเวทีเรื่อง The Menam River Japanese (ชาวญี่ปุ่นกับสายน้ำ) ซึ่งเล่าเรื่องราวของนายยามาดะ นากามาสะ หรือออกญาเสนาภิมุขซามูไรแห่งอยุธยา

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

ผู้บริหารธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Eikichi SAITO, Chairman ธนาคาร Hokuto และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารฯ สมาคมมิตรภาพ จ. อาคิตะ-ไทย  (AKITA-Kingdom of THAILAND Friendship Association) และประเทศไทย


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 199 Next