ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานจัดฉายภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ ณ เมืองซัปโปโร

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานจัดฉายภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ แฟนกันวันเดียว ณ Sapporo Plaza 2.5 เมืองซัปโปโร จ. ฮอกไกโด ในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บริษัท จีดีเอช 559 จำกัด และเมืองซัปโปโร

คณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธิพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 60 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นกับจังหวัดฟุคุชิมะ

เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำหัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการ ทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว ประกอบด้วย นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม นางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง เลขานุการเอกฝ่ายการเกษตร เดินทางเยือนจังหวัดฟุคุชิมะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานของภาคเอกชนไทยในพื้นที่

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love"

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tokyo Fashion Week ที่ Shibuya Hikarie Hall B โดยแฟชั่นชุดดังกล่าวเป็นการนำผ้าขาวม้าจากถิ่นต่าง ๆ ของไทยมาตัดเย็บในรูปแบบสากล ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย

ไทย - ญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ โดยมีนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 นำโดย พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความมั่นคงในเอเชียตะวันออก โดย พ.อ. นพดล ธนบดินทร์ ผชท. ทบ. ไทย ประจำกรุงโตเกียว

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 นำโดย นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้มอบเงินจำนวน 300,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของสมาคมฯ ให้แก่นางสินีนาฏ อินทร์นาค ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุราษฏร์ธานีต่อไป

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 พลเอกสุรสิทธิ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ


Pages: Prev. 1 ... 49 50 51 52 53 ... 168 Next