ข่าวกิจกรรม


พิธีปฐมนิเทศโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย ในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2560 เวลา 11.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8 หนสวนสาธารณะอาโอบะโคเอ็น จ.ชิสึโอกะ โดยได้รับเกียรติจากนางโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนายฮาจิเมะ อามาโนะ ประธานสมาคมไทย - ญี่ปุ่น จังหวัดชิสึโอกะ นายอากิฮิโตะ โยชิบายาชิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ นายชิเกยูกิ โคนากายะ รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำคณะจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และท่าทีญี่ปุ่นต่อความคาดหวังต่อไทย โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับจีน และการดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือ

รองปลัดกรุงเทพมหานครเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครเข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ผลักดันการลงทุนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างทีมประเทศไทยกับภาคเอกชนไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางในการกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น

ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว

อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน The 18th International High School Arts Festival Awards Ceremony

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน The 18th International High School Arts Festival Awards Ceremony ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ได้แก่ นายพลวัต มารับรางวัลในครั้งนี้

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารสุมิโตโมะ-มิตซูอิ และประธานสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองประจำปีสำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกสมาคมประกอบด้วยอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภาคเอกชนญี่ปุ่น และข้าราชการทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียว เข้าร่วมงานกว่า 60 คน


Pages: Prev. 1 ... 49 50 51 52 53 ... 181 Next