ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย –ญีปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการเลือก

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ACT) ครั้งที่ 286

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ครั้งที่ 286 ณ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ซึ่งประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียวและตัว

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาซากะมิกาโอกะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาซากะมิกาโอกะ เขตซากะมิฮาระ จังหวัดคานากาวะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2018

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 6 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนาง คาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 พล.อ.อ. ยุทธนา สุกุมลจันทน์ กรมมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศของบริษัททางด่วนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2561

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SMBC เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นาย Yusuyuki Kawasaki รองประธานธนาคาร SMBC ได้นำคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI


Pages: Prev. 1 ... 49 50 51 52 53 ... 201 Next