ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าพบอธบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Shigeki Takizaki อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Takizaki เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

คณะจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดย อทป.สุชาดา ชี้เจริญ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนญี่ปุ่นเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kanazawa University และ Hokkaido University
โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ

พิธีปฐมนิเทศโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย ในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2560 เวลา 11.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8 หนสวนสาธารณะอาโอบะโคเอ็น จ.ชิสึโอกะ โดยได้รับเกียรติจากนางโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนายฮาจิเมะ อามาโนะ ประธานสมาคมไทย - ญี่ปุ่น จังหวัดชิสึโอกะ นายอากิฮิโตะ โยชิบายาชิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ นายชิเกยูกิ โคนากายะ รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำคณะจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และท่าทีญี่ปุ่นต่อความคาดหวังต่อไทย โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับจีน และการดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือ

รองปลัดกรุงเทพมหานครเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครเข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ผลักดันการลงทุนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างทีมประเทศไทยกับภาคเอกชนไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางในการกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น

ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย


Pages: Prev. 1 ... 50 51 52 53 54 ... 182 Next