ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. TTCL และ     บริษัท Idemitsu Kosan ในโอกาสการเข้าพบหารือเพื่อแนะนำตัวและความร่วมมือ                  ทางธุรกิจในสาขาพลังงาน

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี งปม. 2561 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 นำโดยนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังสรุปการบรรยายความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมโดยนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา และพัฒนการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม  

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนาค ให้การต้อนรับนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือข้อราชการร่วมกับข้าราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค จัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญนายซึโทมุ คิคุจิ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอะโอะยะมะ กักคุอิน และนายเคน จิมโบ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเคโอะ มาร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกและเขตภูมิภาค

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7 ซึ่งนาย Kazuyuki Yamazaki รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยนอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่นแล้ว

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อต่อายุความร่วมมือภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 66

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทส ในสาขาการประชุมนานาชาติ (convention) และการแสดงสินค้านานาชาติ (exhibition) ประจำปี 2561 ที่โรงแรม Tokyo Prince กรุงโตเกียว โดยภายในงาน มีการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย โดยผู้มีประสบการณ์                      ชาวญี่ปุ่น

คณะนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักอัยการสูงสุด เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมืื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี รองอัยการสูงสุด ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นและประเด็นระบบกฎหมายไทยและญี่ปุ่นซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองประเทศ

ผู้บริหารโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัย Gakkugei ระดับมัธยมปลายเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 นายฮิโรชิ โอโนะ (Hiroshi Ohno) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย Gakkugei ระดับมัธยมปลาย และนาย Masaaki Miyagi รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนาย Mitsutoshi Koyama คณะกรรมการ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นจำนวนกว่า 130 คน โดยปัจจุบัน นักเรียนที่จบการศึกษาจาก

คณะ สสปน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นำโดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "Thailand CONNECT: TCEB Road Show 2018" ณ กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 ... 50 51 52 53 54 ... 196 Next