ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอัครราชทูตเข้าพบประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้เข้าพบหารือกับนายคิตายามะ ประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนโยบาย Food Innopolis

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ)

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับ นาย Yosuke Tsuruho รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power ซึ่งลงทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยถึง 4 กิกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในไทย 9 โรง

กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวพูดคุยรวมถึงให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาเข้าพบ

คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

คณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. ) รุ่นที่ 3 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 น.ส. จิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 ที่อาคาร Ballesalle Tokyo Nihonbashi

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ จ.ไซตามะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Night in Kobe

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน Thai Night in Kobe ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดขึ้น ณ Sorakuen Kaikan เมืองโกเบ โดยมีบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น และคณะกงสุลต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS ซึ่งเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ “Evolving Economic Relations between ASEAN and Japan” “NEXUS of Trade and Investment and Economic Integration” และ “The Royal Thai Embassy’s Role and Responsibilities”


Pages: Prev. 1 ... 50 51 52 53 54 ... 158 Next