ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 นำโดย นางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ในฐานะหัวหน้าคณะ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าโดยผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านต่างๆ ในกรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและพลเมืองดีที่ให้การสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินอุดหนุนให้แก่นายยศพล วรประภาโส  นางพิมพ์เทพ อิตะ  ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครไทยในจังหวัดนากาโนะ และนางสาวเพิ่มพร รุ่งเรืองชัย ในฐานะอาสาสมัครและพลเมืองดีที่ให้การสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาอย่างต่อเนื่อง  

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTBF)เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับการบินไทย จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าชั้นนำของการบินไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 61 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Royal Silk Night at the Thai Residence ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าชั้นนำของการบินไทยในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สวนสาธารณะโยโยกิ ในช่วงพิธีเปิดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ฯพณฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน

เลขานุการกองทัพอากาศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 น.อ. ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำ พล.อ.ต. แมน ศีตะจิตต์ เลขานุการกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จำนวนประมาณ 90 คน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอกะ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย รวมทั้งนางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เข้าพบนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอกะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกุโอกะ

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย และกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบปะเยี่ยมเยียนคนไทยในพื้นที่จังหวัดฟูกุโอกะ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย และกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้พบปะเยี่ยมเยียนคนไทยในพื้นที่จังหวัดฟูกุโอกะจำนวนกว่า 50 คนประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ประกอบกิจการ แรงงานไทยในอาชีพต่างๆ และแม่บ้านจำนวนกว่า 50 คนประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ประกอบกิจการ แรงงานไทยในอาชีพต่างๆ และแม่บ้าน

สมาชิกสมาพันธ์มิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของสภาจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นาย Hiroaki Shikida สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาพันธ์มิตรไทยภาพญี่ปุ่น - ไทย สภาจังหวัดคานากาวะ ได้นำคณะสมาชิกสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. ที่ผ่านมา


Pages: Prev. 1 ... 50 51 52 53 54 ... 199 Next