ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน “Thailand Taking Off to New Heights” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดขึ้นที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 700 คน

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้น โดยจังหวัดมิเอะได้มีการจัดทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานไทย ทั้งบีโอไอและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่ง

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน

การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาโครงการ Global Leaders Program ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังการบรรยายอย่างกว้างขวาง

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพบปะกับชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพัสดุจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับพัสดุซึ่งส่งมาจาก ศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยภายในเป็นข้อความอวยพรและนกกระเรียนกระดาษ หนึ่งพันตัว ซึ่งน้อง ๆ จากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่น ต้องการจะนำส่งไปเป็นกำลังใจแก่ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทย

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Ms. Chea Kimtha เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่จะครบวาระการทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ASEAN และคู่สมรสมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเซโจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากนายมาฮิโตะ อุชิดะ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซโจ ฝ่าย Social Innovation ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ภายหลังการบรรยาย นักศึกษาได้รายงานนำเสนอหัวข้อต่างๆ อาทิ  สถานที่ท่องเที่ยวของไทย การศึกษาในไทยกับญี่ปุ่น และการเปรียบเทียบความสุข รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย โดยเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยนักการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 60 คน


Pages: Prev. 1 ... 50 51 52 53 54 ... 205 Next