ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ที่ศาลาว่าการจังหวัดชิบะ เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์การเมือง/เศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิสึมิ

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park

เอกอัครราชทุตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวและเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายโยอิจิ มะสึโซเอะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวและเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต

กลุ่มสมาคม Sugito International Association เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 กลุ่มสมาคม Sugito International Association จังหวัดไซตามะ จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรเกี่ยวกับแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรเกี่ยวกับแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และมอบแอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริ

กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายภควัต  ตันสกุล อัครราชทูต เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีคณะทูต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 135 Next