ข่าวกิจกรรม


สมาชิกสมาพันธ์มิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของสภาจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นาย Hiroaki Shikida สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาพันธ์มิตรไทยภาพญี่ปุ่น - ไทย สภาจังหวัดคานากาวะ ได้นำคณะสมาชิกสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. ที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน JETRO’s Thai Investment Seminar ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง JETRO สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่อาคารสำนักงานใหญ่ JETRO กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทุูตฯ ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการตรวจบัญชีกลางโดยนายมาซาฮิโกะ คุริชิมะ ตำแหน่ง Senior Director of Research and International Division, Board of Audit

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างไทยและญี่ปุ่น

รองปลัดกระทรวงแรงงานพบหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 นายวรานน์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน Thai Night 2018

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชินเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2018 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทยซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มเบียร์และไวน์ไทยจากบริษัทอิเคมิตสึ จำกัด ด้วย

คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงาน ก.พ. หัวหน้าคณะ นำคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมหารือกับอัครราชทูต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ กบข. ทั้งในด้านการให้บริการ และการจัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กบข. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำนหนดร่วม

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินดอนเมือง - นาริตะ ของสายการบิน NokScoot ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

งานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยกลุ่มคนไทยในไซตามะ ณ นากุวะชิมินเซ็นเตอร์ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในงานนั้นได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษา และ งานคุ้มครองคนไทย


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 199 Next