ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba-ga-Ichiban Chiba ที่ห้างสรรพสินค้าอิออน เมืองยะจิโยะ จ.ชิบะ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายโมริตะ เคนซาคุ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba-ga-Ichiban Chiba ที่ห้างสรรพสินค้าอิออน เมืองยะจิโยะ จ.ชิบะ

แชมป์เควัน 3 สมัยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค ออท. ณ กรุงโตเกียว เปิดโอกาสให้ก้องนภา วีระศักดิ์เล็ก และแก้ว วีระศักดิ์เล็ก แชมป์เควัน 3 สมัย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์เควัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาไซตามะ อารีน่า ในวันที่ 18 มิ.ย. ศกนี้

รองนายกสมคิดฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุม Nikkei

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "Globalism at Crossroads - Asia's next move" ในการประชุม the International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 23 ที่โรงแรมอืมพีเรียล กรุงโตเกียว รายละเอียดของคำกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยบริษัทยามาโมริ จำกัด บริษัทผู้ผลิตแกงไทยรายใหญ่ในญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไอจิ และเทศบาลนครเมืองนาโกยา ในการจัดงานดังกล่าว

คณะโครงการหลักสูตรกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 คณะโครงการหลักสูตรกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. นำโดย ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุคเมจิจนถึงปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ โนบุโยชิ ไค Director of International Development Research Institute มหาวิทยาลัยโทคุโชคุ

คณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2560 เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2560  เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ โดยมีนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมิติต่างๆ นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการตรวจราชการของญี่ปุ่น บรรยายโดย Ms. Orie Hirano ผู้แทนกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT)

ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT) ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2560 ณ Mita kaigisho Conference Convention Center กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชบรรสานฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทย

คณะมหาวิทยาลัยบูรพาเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร. อนุรัตน์ อนันทนาธร เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดย น.อ. ไพฑูรย์ ชีชะนะ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองโดย สส. โอะกินะวะ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ตามคำเชิญของนายโคะสะบุโร นิชิเม (Kosaburo Nishime) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค LDP นายคันโทะคุ เทะรุยะ (Kantoku Teruya) สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค SDP และนางมิสะโกะ ทะมะนะฮะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการผลิตเหล้าโอะกินะวะ


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 176 Next