ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาโครงการ Global Leaders Program ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังการบรรยายอย่างกว้างขวาง

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพบปะกับชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพัสดุจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับพัสดุซึ่งส่งมาจาก ศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยภายในเป็นข้อความอวยพรและนกกระเรียนกระดาษ หนึ่งพันตัว ซึ่งน้อง ๆ จากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่น ต้องการจะนำส่งไปเป็นกำลังใจแก่ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทย

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Ms. Chea Kimtha เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่จะครบวาระการทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ASEAN และคู่สมรสมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเซโจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากนายมาฮิโตะ อุชิดะ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซโจ ฝ่าย Social Innovation ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ภายหลังการบรรยาย นักศึกษาได้รายงานนำเสนอหัวข้อต่างๆ อาทิ  สถานที่ท่องเที่ยวของไทย การศึกษาในไทยกับญี่ปุ่น และการเปรียบเทียบความสุข รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย โดยเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยนักการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 60 คน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮเซเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะการเมืองนานาชาติและกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโฮเซ จำนวน 17 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและได้บรรยายเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ นักศึกษามีโครงการที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 1 กันยายน 2018 ในโอกาสนี้ นักศึกษามีความสนใจและถามปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การผลิตยานยนต์ รวมทั้งการท่องเที่ยวไทย อีกด้วย

นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "เซปัก" เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางซูรุมิ นิจิยามะ นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน "เซปัก" และนายอาคิฮิโคะ นิจิยามะ นักวาดภาพประกอบได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานเกี่ยวกับการได้รับรางวัลการประกวดผลงานของนักเขียนหน้าใหม่ของสำนักพิมพ์ Popular ครั้งที่ 7

ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 Daisuke Kajimoto   Rear Admiral   Commander, Escort Flotilla Three, Japan Maritime Self Defense Force ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในกองเรือ CTF151 และขอบคุณประเทศไทยที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมปฏิบัติงานในกองเรือดังกล่าวร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะ ในโอกาสนี้ คณะได้แจ้งให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพบคณะกรรมการโอลิมปิกเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารให้กับนักกีฬาที่หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกโดยฝ่ายครัวการบินแห่งประเทศไทย


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 205 Next