ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Tsukuba Science City เพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านนวัตกรรม และนำแบบอย่างการก่อตั้งเมืองไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 09.30 น.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้หาหรือกับรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์สิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ

อัครราชทูตร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดให้แก่ช้างฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปเยือนสวนสัตว์อิโนะคะชิระ เพื่อพบผู้อำนวยการสวนสัตว์

อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณและให้โอวาทแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เยือนพิพิธภัณฑ์ Hiroshima Peace Memorial Museum

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ และภริยา ได้เดินทางเยือนพิพิธภัณฑ์ Hiroshima Peace Memorial Museum ในระหว่างการเยือน จ.ฮิโรชิมะ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมินามิเมืองโกเท็มบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมินามิเมืองโกเท็มบะ จ.ชิสุโอกะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับเลขาธิการสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 นาย Hiroshi Iwatani เลขาธิการสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย (Hiroshima - Thai Association) ได้เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และภริยา ในระหว่างที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 146 Next