ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเย่่ี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 นายอะสึชิ ชิมาดะ ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

คณะ ศอ. บต. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) นำโดยนายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ. บต. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือข้อราชการและการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและ ศอ. บต.

อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลเข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล เข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เพื่อหารือ แจ้งความคืบหน้าและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเรื่องการสร้างวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ทดแทนที่เสียหายจากเพลิงไหม้

รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 60 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ "The Challenge of Sustainable Cities: Building inclusive urban infrastructure to withstand disaster risks" ในการประชุม "International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของ OECD Development Center (DEV)

ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดโอกาสให้ ร.ท.หญิง วรรษมน สุวรรโณ ข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation ให้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ นครโอซากา เป็นระยะเวลา 8 เดือน

คณะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

ด้วยเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 นายอรรคพล สรสุชาติ ประธานอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. พร้อมด้วยคณะผูบริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุคนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

งานแข่งขัน ACT Bowling Tournament

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาโบว์ลิ่งไทย ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวซ้อมร่วมกับนักกีฬาจากสถานทูตประเทศอาเซียน ประจำญี่ปุ่น ในงาน ACT Bowling Tournament ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาจากทีมไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายจาดุล อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น

บริษัทคิโนะคุนิยะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 นายเคอิจิโร โมริ Senior Managing Director บริษัทคิโนะคุนิยะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทคิโนะคุนิยะ นอกจากนี้ บริษัทคิโนะคุนิยะมีแผนปรับย้ายสำนักงานจากประเทศสิงคโปร์มาประเทศไทยอีกด้วย


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 172 Next