ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes"

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ รปปงงิฮิลส์ โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิง Takamado เข้าร่วมด้วย

คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ผศ. ดร. สมบุรณ์ กุลวิเศษชนะ ผอ. แผนงานวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทุต

เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น และทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน เช่น การบินไทย และ ธนาคารกรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารระดับสูงของ JBIC และ Taiju Holdings

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tadashi Maeda, CEO and Executive Managing Director of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) และนาย Yoshinari Yajima, CEO of Taiju Holdings และผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ทั้งสองเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APO เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอัครราชทูตเข้าพบประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้เข้าพบหารือกับนายคิตายามะ ประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนโยบาย Food Innopolis

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ)

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับ นาย Yosuke Tsuruho รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power ซึ่งลงทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยถึง 4 กิกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในไทย 9 โรง

กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวพูดคุยรวมถึงให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาเข้าพบ


Pages: Prev. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 159 Next