ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค

ผู้บริหารบริษัท Kao เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 นาย Minoru Utsumi, Corporate Executive Fellow and Corporate Office บริษัท Kao Corporation ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โอกาสนี้ นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50,000 บาท แก่วัดที่ได้สนับสนุนคุ้มครองคนไทยและช่วยเหลืองานกงสุล ด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 นาย Masakazu Kimura, Executive Officer บริษัท Nikken Sekkei ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกชั้นนำของญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 61

เอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แสดงสัมโมทนียกถา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นิมนต์ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงสัมโมทนียกถาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 นำโดยนายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการของญี่ปุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวม

ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. TTCL และ     บริษัท Idemitsu Kosan ในโอกาสการเข้าพบหารือเพื่อแนะนำตัวและความร่วมมือ                  ทางธุรกิจในสาขาพลังงาน

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี งปม. 2561 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 นำโดยนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังสรุปการบรรยายความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมโดยนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา และพัฒนการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม  


Pages: Prev. 1 ... 52 53 54 55 56 ... 199 Next