ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT)

ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT) ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2560 ณ Mita kaigisho Conference Convention Center กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชบรรสานฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทย

คณะมหาวิทยาลัยบูรพาเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร. อนุรัตน์ อนันทนาธร เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดย น.อ. ไพฑูรย์ ชีชะนะ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองโดย สส. โอะกินะวะ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ตามคำเชิญของนายโคะสะบุโร นิชิเม (Kosaburo Nishime) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค LDP นายคันโทะคุ เทะรุยะ (Kantoku Teruya) สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค SDP และนางมิสะโกะ ทะมะนะฮะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการผลิตเหล้าโอะกินะวะ

เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา เข้าร่วมงานเทศกาลดอกไม้ Kokaikawa Flower Festival 2017 ณ เมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ โดยมีนาย Motoharu Inaba นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ และประธานการจัดงานเทศกาลดอกไม้ Kokaikawa Flower Festival 2017 ให้การต้อนรับ

งาน Thai Night in Nagoya 2017

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน Thai Night in Nagoya 2017 ณ อาคาร Wakamiyano-Mori Geihinkan Banquet Hall Tachibana ของโรงแรม Kanko เมืองนาโกยา จ.ไอจิ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยบริษัทยามาโมริ จำกัด ร่วมกับนายโนริทาดะ มิตสึบายาชิ ประธานบริษัทยามาโมริ นายโยะชิฮิโร มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และนายเออิเคอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ โดยมีแขกจากภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

คณะนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเรขศิลป์ (กราฟิก) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ น.ส. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่นำคณะนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเรขศิลป์ (กราฟิก) เดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงาน Design Festa 2017 ที่กรุงโตเกียว

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ สาธิตการประกอบอาหารไทยให้แก่พ่อครัวประจำห้องอาหารของ JICA Global Plaza

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้สาธิตการประกอบอาหารไทยให้แก่พ่อครัวประจำห้องอาหารของ JICA Global Plaza เพื่อเตรียมการสำหรับการจัด "Thailand's Month" ระหว่างช่วงปลาย มิ.ย. - ปลาย ก.ค. 60 โดยรายการอาหารประกอบด้วย ข้าวผัดกะเพราไก่ รับประทานกับสลัดกุ้งและปลาหมึก และแกงจืดฟักเห็ดหอม และแกงเขียวหวานไก่ รับประทานกับข้าวสวย และผัดวุ้นเส้น

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

เมื่อวันที่ 23 - 24 พ.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้รับฟังการชี้แจงนโยบายและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560  คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และร่วมรับฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และแผนเตรียมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ


Pages: Prev. 1 ... 52 53 54 55 56 ... 177 Next