ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างไทยและญี่ปุ่น

รองปลัดกระทรวงแรงงานพบหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 นายวรานน์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน Thai Night 2018

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชินเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2018 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทยซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มเบียร์และไวน์ไทยจากบริษัทอิเคมิตสึ จำกัด ด้วย

คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงาน ก.พ. หัวหน้าคณะ นำคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมหารือกับอัครราชทูต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ กบข. ทั้งในด้านการให้บริการ และการจัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กบข. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำนหนดร่วม

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินดอนเมือง - นาริตะ ของสายการบิน NokScoot ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

งานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยกลุ่มคนไทยในไซตามะ ณ นากุวะชิมินเซ็นเตอร์ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในงานนั้นได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษา และ งานคุ้มครองคนไทย

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.) เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน  

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค

ผู้บริหารบริษัท Kao เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 นาย Minoru Utsumi, Corporate Executive Fellow and Corporate Office บริษัท Kao Corporation ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โอกาสนี้ นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าร่วมด้วย


Pages: Prev. 1 ... 54 55 56 57 58 ... 202 Next