ข่าวกิจกรรม


คณะทัวร์นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะทัวร์นิทรรศการไทย Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดโดยบริษัท Nikkei Culture จำกัด
โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทย - ญี่ปุ่น และเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนจากไทยและญี่ปุ่น โดยคุณ Ayumi Harada ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู รวมทั้งได้ชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยและรับประทานอาหารว่างแบบไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะสภาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Sosuke Hara ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรมและแรงงาน สภาจังหวัดคานากาวะ และคณะกรรมาธิการ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่คณะฯ จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 60

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์รายการ Shop Channel

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่บริษัท Jupiter Shop Channel สำหรับกิจกรรม Thai Day ซึ่งจะมีการนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพและน่าสนใจมาจัดจำหน่าย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี ออกอากาศทางโทรทัศน์รายการ Shop Channel ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 15.00 – 20.00 น.

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ และประธานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น พรรค LDP เพื่อขอบคุณที่นายคะวะมุระนำคณะนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เป็นผู้แทนบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้ชาวญี่ปุ่นรับฟัง ที่สำนักงานใหญ่ JICA Global Plaza กรุงโตเกียว

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 นาย Seiichi Ui นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว                        เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก จนปัจจุบัน               เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ เมืองฯ จึงได้จัดทำข้อมูลนำเที่ยวเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก


อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวยาซูโกะ นาคาอิ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวกับชีวมวล

นายกเทศมนตรีเมืองริวกะซากิ จังหวัดอิบารากิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 นายคะซูโอะ นากายามะ นายกเทศมนตรีเมืองริวกะซากิ จังหวัดอิบารากิ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

คณบดีและรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. วรเศน์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นกับจุฬาฯ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการและการจัดการ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร


Pages: Prev. 1 ... 54 55 56 57 58 ... 184 Next