ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Masaaki Suzuki, Executive Officer และคณะผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297 ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เข้าร่วมงานรำลึกเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นและพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี ค.ศ. 2011

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานรำลึกเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นและพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอิวาเตะเป็นเจ้าภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทบ้านปูฯ ที่มาลงทุนด้านพลังงานทดแทน และนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ประธาน planing committee ของ JTBF และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Mitsutoshi Koyama ประธาน planing committee ของ Japan Thailand Business Forum (JTBF) และคณะ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เกี่ยวกับโครงการที่ JTBF จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตในปีนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและภาคธุรกิจของญี่ปุ่น

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC)

ประธาน บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2563 นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ต้อนรับนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 199 Next