ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอบรม "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ จังหวัดกุมมะ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองทาเทบายบาชิ จังหวัดกุมมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านงานกงสุลให้แก่อาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 34 ราย

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 - 29 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น

อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดย บ. เอเชีย เคนดี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้อง TKP Garden โรงแรม Keikyu Exinn Shinagawa ซึ่งจัดขึ้นโดยนาย เคนโซ เอนโดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชีย เคนดี้ จำกัด และบริษัทในเครือ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมเปิดงาน Thai Fair 2017 ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Laketown

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Thai Fair 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท Aeon ที่ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Lake town จังหวัดไซตามะ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 นางเพชรรัตน์  สินอวย หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เข้าพบนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต (ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ

คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายธีพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์

ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายโยชิสึกุ ฟูจิอิ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหาร และนายโนริทะดะ มิตสึบายาชิ ประธานกรรมการบริษัทยามาโมริ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ทางการค้าของบริษัทฯ ต่อเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับ รมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ

คณะนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2560


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 126 Next