ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในโอกาสดังกล่าว นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ

งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการทีมประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์ Cloud Magazine

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยาได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Cloud Magazine เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบและความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ นิตยสาร Cloud Magazine เป็นนิตยสารออนไลน์โดยให้ข้อมูลเรื่องราวของ Local, Creative Culture และ Better Living  

นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น  โดยมี น.ส. รณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารณิดาได้ร่วมตอบคำถามของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย

เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำหัวหน้าส่วนราชการไทยประจำกรุงโตเกียวที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนในพื้นที่ คือ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ แจแปน จำกัด

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะ

เมื่อ 27 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้เดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต้องการกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน

คณะกรมทางหลวงฯ และบริษัทนครชัยแอร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 คณะกรมทางหลวงฯ และบริษัทนครชัยแอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ คณะฯ เดินทางมาญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2560 เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการจัดการด้านการขนส่งและบริหารจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟ

เจ้าหน้าที่จากสำนักสงฆ์นิกายชินกองชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2017 เจ้าหน้าที่จากสำนักสงฆ์นิกายชินกองชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และได้รายงานถึงการเดินทางไปประเทศไทยของพระสงฆ์นิกายชินกองชูจำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2560 เพื่อเข้าร่วมพิธีสวดมนต์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับพระสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม

คณะสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ กพร. ได้นำคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 นาย Hiroaki Shikida นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ ได้นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ และผู้แทนบริษัท Nippon Zettoc Co. Ltd เพื่อรายงานแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2561


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 143 Next