ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก สวทช. ผู้ประกอบการด้านยานยนต์ของไทย และสื่อมวลชน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายโยชิโนริ คะวะมุระ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายต่างประเทศ และนายเคนอิจิ ซะซะคิ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำสินค้าของบริษัท อาทิ น้ำยาบ้วนปาก สารเคมีฆ่าแมลงที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เครื่องหอมใส่อ่างอาบน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการแข่งขัน K1 World ประจำปี 2017

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอคอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมนายดิพงค์ นลินานนท์ และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ เดินทางไปสนามกีฬาไซตามะซุปเปอร์อารีน่า เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทยสองท่านที่ร่วมแข่งในรายการ K1 world ประจำปี 2017 ได้แก่ แก้ว วีระศักดิ์เล็กยิม และก้องนภา วีระศักดิ์เล็กยิม

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนางเอมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายเคนจิ คะตะคิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ในฐานะผู้จัดงานหลัก และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไดและ จ.มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานกงสุล และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหัวข้องานกงสุลกับการบริการประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ กลุ่มคนไทย และพลเมืองดีในญี่ปุ่น ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านกงสุล ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ

ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายมาซาฮิโระ โอคุโนะ-ฟุจิวาระ ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะสมาคมนักธุรกิจ จ. กุมมะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่  13 มิ.ย. 2560 สมาคมโจโม ซึ่งเป็นสมาคมนักธุรกิจมีชื่อเสียงที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกุมมะ นำโดยนาย
ชินจิ ทะคะฮะชิ ประธานสมาคมฯ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะสมาคมโจโม ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้แนะนำจังหวัดกุมมะให้ข้าราชการ สอท. และทีมประเทศไทยรู้จัก

คณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยนายวิบูลย์ ภัทรวิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ และบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น นอกจากนี้ คณะฯ ได้สรุประบบและการดำเนินการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเวบไซต์ของหน่วยราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูล

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของประเทศไทย ตลอดจนได้เล่าถึงเสน่ห์ของอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นำโดยนางสาวสุลักขณา ธรรมนุสติ ที่ปรึกษา ระบบราชการ ก.พ. ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงาน


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 131 Next