ข่าวกิจกรรม


วารสาร Fukyukaihou ของสมาคมศิษย์เก่า Yokohama National University สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นาย Rinji Takeoka เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Nikkei Inc. พร้อมด้วยนาย Hiroyuki Kondo และนางสาว Tokiko Iwaoka เจ้าหน้าที่ของวารสาร Fukyukaihou ของสมาคมศิษย์เก่า Yokohama National University เข้าสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์  ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ พร้อมทั้งได้รายงานพัฒนาการและความสำเร็จของสถาบันฯ และอัญมณีจากไทยที่ส่งมาขายในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับและได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมารวมถึงการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้

คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ และประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ Tatsuya Wada คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ (Tama Art University) และนางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นาย Masahiko Hosaka ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง เพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้บริหารระดับสูงด้านกีฬาของเมืองคิตะคิวชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นาย MIURA Takahiro, Executive Director และนาย FUJIMOTO Masashi, Director, International Sports Competition Promotion Office เมืองคิตะคิวชู ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะที่เมืองคิตะคิวชูเป็น Host Town สำหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและเทควันโดของไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tokyo Olympic 2020

งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตโดย JTA และ JTBF

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Association) และประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Business Forum) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ที่ Sumitomo Kaikan

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นาย Wataru Shima ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าและโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 2563
อนึง บริษัท Banpu Japan K.K. อยู่ในเครือบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และเป็น 1 ใน 11 บริษัทสัญชาติไทยที่เข้ามาลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ จังหวัดโทชิกิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและของขึ้นชื่อของเมืองซาโนะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยและให้นักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ ณ ห้องจัดเลี้ยง Curian โดยมีนายทาเคชิ ฮามาโนะ นายกเทศมนตรีเขตชินากาวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีแขกผู้เกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเอกอัครราชทูตฯ จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 197 Next