ข่าวกิจกรรม


โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ทอดมัน และแกงจืด เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นได้นำคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนายคาซูกะ นาชิดะ อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs Department กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ร่วมกล่าวเปิดงาน

โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว นำโดย นายฮิเดยะ ซาดายาสุ ตำแหน่ง President and General Manager, Executive Members of the Imperial Hotel ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่วัดเนนบุตสึชู

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติในโอกาส 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ที่วัดเนนบุตสึชู จ.เฮียวโกะ โดยมีเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โดยงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 10,000 คน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเซทสึบุน จังหวัดนากาโนะ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดนากาโนะ ตามคำเชิญของวัดเซนโคจิ เพื่อเข้าร่วมงานเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัด เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิตามความเชื่อโบราณของญี่ปุ่น

นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายมาซาฟูมิ อิจิฮารา นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือครบรอบ 30 ปี ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอุบุยามะและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนเมืองคาวาซากิ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียว เดินทางเยือนเมืองคาวาซากิ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Norihiko Fukuda นายกเทศมนตรีเมืองคาวาซากิ

งานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและฑูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior High School จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และ ที่ปรึกษา รณิดา ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น


Pages: Prev. 1 ... 62 63 64 65 66 ... 178 Next