ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน

ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น

นักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 นักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย ได้แก่ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 1 คน ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 3 คน และ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Branding and Marketing Economy รุ่นที่ 6 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ และภริยาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Branding and Marketing Economy รุ่นที่ 6 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าชมนิทรรศภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเทสุเกะ คิตะยะมะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเทสุเกะ คิตะยะมะ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทย และประธานกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Hiroshi Takada, President and CEO องค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และนวัตกรรมของภูมิภาค ประเทศญี่ปุ่น (Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมไว้อาลัยช้างพังฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายชัยยงศ์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนายชินเวศ สารสาส พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมไว้อาลัยช้างพังฮานาโกะ ที่สวนสัตว์อิโนะคะชิระ กรุงโตเกียว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมไว้อาลัยอย่างคับคั่ง

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือนายธนาคารระดับสูงของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับผู้บริหารธนาคาร SMBC นำโดยนาย Takeshi Kunibe, President and CEO ซึ่งดำรงตำแหน่ง Chairman of Japanese Bankers Association และ Vice Chairman of Keidanren ด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ โดยงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และจังหวัดชิบะ ในการนำวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฯ มาปรุงเป็นอาหารไทย

รองอัยการสูงสุดและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 62 63 64 65 66 ... 168 Next