ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ขยายความร่วมมือกับจังหวัดคะนะกะวะ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 นาย Yuji Kuroiwa ผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะกะวะ ได้เชิญนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดฯ

อัครราชทูตเข้าชมการแข่งขันซูโม่รอบเดือนมกราคม ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เข้าชมการแข่งขันซูโม่รอบเดือนมกราคมซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของปี ณ กรุงโตเกียวและได้มอบถ้วยรางวัล"มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น" ให้แก่นายโทะจิโนะชิน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังได้รับถ้วยรางวัลและของรางวัลจากประเทศอื่นๆ อีก 8 ประเทศ

การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยที่เมืองโอเมะ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรียนรู้นานาชาติที่เมืองโอเมะ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองโอเมะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมปลายจำนวน 70 คนเข้าร่วม

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นฮิงาชิมูระไดยง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่  26 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนฮิงาชิมูระยามะไดยง กรุงโตเกียว เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา Olympic Paralympic in Tokyo เพื่อให้นักเรียน

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมารวมถึงการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้

งานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในปีนี้ มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมและ

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองประธานธนาคารโชไน จังหวัดยามากาตะ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคารโชไน ซึ่งเป็นธนาคารท้องถื่นของจังหวัดยามากาตะ ได้นำคณะผู้แทนจากเมืองฮิงาชิเนะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่ได้นำคณะเดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะ เมื่อช่วงปลายปี 2560

นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น พรรค LDP ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานการเยือนประเทศไทยของคณะฯ ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาตม 2560 และหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ผลงานทางดนตรีของนาย YAMAMOTO เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และเทศกาลปีใหม่

คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร. 21) เยือนสถานเอกอัครราชทูตเพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต


Pages: Prev. 1 ... 64 65 66 67 68 ... 205 Next