ข่าวกิจกรรม


รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 นาย Shigeyuki Konaga รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองชิสึโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างเมืองชิสึโอกะกับประเทศไทย และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบหนังสือขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยให้พิจารณามอบช้าง 4 เชือกให้แก่สวนสัตว์ Nihon Daira ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ช้างในญี่ปุ่นเพื่อคนรุ่นหลัง

คณะจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ตลอดจนนำมาพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้ อทป. สาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา อทป. สมใจ คล้ายสุบรรณ์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes"

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ รปปงงิฮิลส์ โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิง Takamado เข้าร่วมด้วย

ประธานกรรมการบริหารบริษัท Mori Kosan จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 Mr. Hayato Mori ประธานกรรมการบริหารบริษัท Mori Kosan จำกัด ณ นครโอซากา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต โดยประสงค์สืบสานความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการลงทุนด้านอาหารและยาในไทย

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตามนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมหารือกับนักลงทุนญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมอาหารและยา ที่กรุงโตเกียว เพื่อขยาย/ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงในพื้นที่โครงการ Food Innopolis และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันโชยุ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานวันโชยุ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ซึ่งมีผู้บริหารในอุตสาหกรรมโชยุและผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 300 คน

วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า 70 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อมอบสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560

งานคอนเสิร์ตครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Royal Bangkok Symphony Ochestra

เมื่อค่ำวันที่ 26 ก.ย. 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เป็นประธานร่วมกับนายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในงานคอนเสิร์ตครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Royal Bangkok Symphony Ochestra

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ ฯ พณ ฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพบปะกับนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีฯ ได้ให้โอวาทและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในฐานะข้าราชการรประจำ


Pages: Prev. 1 ... 64 65 66 67 68 ... 199 Next