ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารระดับสูงของ JBIC และ Taiju Holdings

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tadashi Maeda, CEO and Executive Managing Director of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) และนาย Yoshinari Yajima, CEO of Taiju Holdings และผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ทั้งสองเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APO เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอัครราชทูตเข้าพบประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้เข้าพบหารือกับนายคิตายามะ ประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนโยบาย Food Innopolis

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ)

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับ นาย Yosuke Tsuruho รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power ซึ่งลงทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยถึง 4 กิกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในไทย 9 โรง

กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวพูดคุยรวมถึงให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาเข้าพบ

คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

คณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. ) รุ่นที่ 3 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 น.ส. จิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 ที่อาคาร Ballesalle Tokyo Nihonbashi


Pages: Prev. 1 ... 64 65 66 67 68 ... 172 Next