ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ จ.ไซตามะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Night in Kobe

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน Thai Night in Kobe ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดขึ้น ณ Sorakuen Kaikan เมืองโกเบ โดยมีบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น และคณะกงสุลต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS ซึ่งเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ “Evolving Economic Relations between ASEAN and Japan” “NEXUS of Trade and Investment and Economic Integration” และ “The Royal Thai Embassy’s Role and Responsibilities”

นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูตภควัต ตันสกุล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น

ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตเข้าพบหารือประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 เวลา 13:00 - 13:30 น. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายชูอิชิ ดะเทะ ประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

คณะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดโคจิเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายทาดะอะคิ โอคาดะ และคณะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดโคจิ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบหารืออัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดโคจิกับกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยและจังหวัดโคจิ

บทความเกี่ยวกับงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผวจ. ชิบะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จาก นสพ. Sankei

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2016 นายเคนซาคุ โมริตะ ผวจ. ชิบะ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหาร
กลางวันที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสถานทูตฯ ได้นำวัตถุดิบจากจังหวัดชิบะมาปรุงเป็นอาหารไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยและวัตถุดิบของจังหวัดชิบะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ

การบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากร


Pages: Prev. 1 ... 65 66 67 68 69 ... 172 Next