ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยวันนี้รวมถึงแรงงานไทยที่ฝึกงานในญี่ปุ่นครบตามกำหนดเวลาจำนวน 75 คนด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน

ผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Electric เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นาย Yoji SAITO ตำแหน่ง Executive Officer, Group President พร้อมด้วยนาย Shunji KURITA ตำแหน่ง Senior General Manager ฝ่าย Global Strategic Planning & Marketing บริษัท Mitsubishi Electric ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ชาวไทยจากแถบคิวชู ซึ่งเมื่อวานฝนตกหนักมากสามารถฝ่าฟันมาขึ้นเครื่องบินกลับได้อย่างเรียบร้อยทันเวลาครบถ้วนทุกคน

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นาย Yoichi MIYAZAKI, Operating Officer ของบริษัท Toyota Motor Corporation และดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer ของ Asia Region ได้เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่เป็น CEO ที่สิงคโปร์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น โดยในพิธี Dato' Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่นในฐานะประธาน ACT คนปัจจุบัน ได้ส่งมอบค้อนประธาน ACT ให้แก่นาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น ในฐานะประธาน ACT คนใหม่ในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ตำแหน่งประธาน ACT มีวาระ 6 เดือน โดยหมุนเวียนกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน

ผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 Dr. ICHIMURA Koichi สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และร่วมหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศไทยด้านการทดลองด้านคลินิกด้านมะเร็ง และการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในเรื่องนี้ต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น.


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 205 Next