ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนKojimachi Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนKojimachi Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญ๊่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผลักดันความร่วมมือหลายมิติกับจังหวัดอาคิตะ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำคณะเดินทางเยือนจังหวัดอาคิตะ ตามคำเชิญของนายทาดานาริ อิชิอิ นายกสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ ที่โรงแรม Akita Castle จังหวัดอาคิตะ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 278

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACT ครั้งที่ 278

อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meiji

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meiji ที่เข้าเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาแคทรียาได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ประธานบริษัท Gurunavi เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ฮิซาโอะ ทาคิ ประธานบริษัท Gurunavi เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท Gurunavi และสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

คณะสงฆ์วัดเซงโคจิเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 พระคุณเจ้าวากาโอมิ ชินโช ผู้อำนวยการสำนักงานวัดเซงโคจิ ในฐานะตัวแทนวัดเซงโคจิเข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลครบรอบ 49 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเซงโคจิ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายเคนทะโร โสะโนะอุระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนดนตรีวีมุสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายภูกร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีวีมุส นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวพร้อมทั้งได้บรรเลงดนตรีคลาสสิคให้เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยได้รับฟัง

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำญี่ปุ่น (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ


Pages: Prev. 1 ... 76 77 78 79 80 ... 190 Next