ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements ณ มหาวิทยาลัยโซกะ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายโยชิฮิซะ บาบะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซกะ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย - ญี่ปุ่น จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements และร่วมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยโซกะ

อัครราชทูตที่ปรึกษา เดินทางเข้าร่วมงานพิธีเปิดผ้าคลุมรูปหล่อทองแดงช้างฮานาโกะ ณ หน้าสถานีคิชิโจจิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานพิธีเปิดผ้าคลุมรูปหล่อทองแดงช้างฮานาโกะ ณ หน้าสถานีคิชิโจจิ

งาน Hiroshima Flower Festival 2017

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายได้ น.ส. รณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2017 ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Hiroshima และเยี่ยมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย ซึ่งสถาน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอบรม "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ จังหวัดกุมมะ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองทาเทบายบาชิ จังหวัดกุมมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านงานกงสุลให้แก่อาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 34 ราย

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 - 29 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น

อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดย บ. เอเชีย เคนดี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้อง TKP Garden โรงแรม Keikyu Exinn Shinagawa ซึ่งจัดขึ้นโดยนาย เคนโซ เอนโดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชีย เคนดี้ จำกัด และบริษัทในเครือ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมเปิดงาน Thai Fair 2017 ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Laketown

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Thai Fair 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท Aeon ที่ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Lake town จังหวัดไซตามะ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 นางเพชรรัตน์  สินอวย หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เข้าพบนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต (ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ

คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายธีพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์


Pages: Prev. 1 ... 76 77 78 79 80 ... 199 Next