ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นาง Harumi Takahashi  ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะสมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Kyoji KOMACHI สมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Environment Forum in Mie

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน  จ. มิเอะ และบรรยายในหัวข้อ “Inauguration ASEAN Economic Community (AEC) and Environmentally – Friendly Sustainable Development” โดยเอกอัครราชทูตฯ

อัครราชทูตฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยในงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016

ด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงกล้วยไม้ประจำทุกปี ของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นที่โตเกียวโดม กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ เป็นองค์ประธานเปิดงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง และสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ต้อนรับนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น และสนับสนุนการจับคู่ระหว่าง SMEs

อัครราชทูตเข้าชมการแสดงของนักเปียโนไทย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 อัครราชทูตภควัต ตันสกุล เข้าชมการแสดงและเป็นกำลังใจให้นายภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนดาวรุ่งชาวไทย ผู้ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

เจมส์ จิรายุ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เจมส์ จิรายุ นักแสดงไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่จะมีผลงานการแสดงในประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของจังหวัดคากาวะ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของจังหวัดคากาวะ ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในการประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ICT Minister's Meeting ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน


Pages: Prev. 1 ... 77 78 79 80 81 ... 164 Next