ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตรสาร Ryouri Tsuushin

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือ Ryouri Tsuushin ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และแนะนำอาหารไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับนายอภิชาติ ชิณวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC)

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ พร้อมคู่สมรส เดินทางเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC)

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ

เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองคณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดยนางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ จัดโดย IATSS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดโอกาสให้นายอุกฤษ การุณกร ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก และ น.ส.สุธิรา สังวาลย์ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

แชมป์ K1 World Grand Prix 2016 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 16.45 น. นายสราวุธ ประไพเพชร หรือแก้ว K1 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เดินทางมาแข่งขัน K1 World Grand Prix 2016 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม ที่กรุงโตเกียว ซึ่งสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่ 3

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 475

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 475 ที ณ สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ณ กรุงโตเกียว

นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ เข้าพบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 นายMotoharu Inaba นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จังหวัดอิบารากิ และคณะผู้บริหารเมือง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งออกสินค้าเกษตร


Pages: Prev. 1 ... 78 79 80 81 82 ... 177 Next