ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบรรยายพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60 พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา ได้บรรยายพระธรรมเทศนาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทย โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร นำโดย พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามหลักสูตรการบริการงานเขต ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับพล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ซันชาวเวอร์ : ศิลปะร่วมสมัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทศวรรษ 1980 ถึง ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ซันชาวเวอร์ : ศิลปะร่วมสมัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทศวรรษ 1980 ถึง ปัจจุบัน” โดยนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นที่ศูนย์จัดแสดงงานศิลปะแห่งชาติโตเกียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกสถานทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนในโตเกียว เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิ.ย - 23 ต.ค 60

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นรม. นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยKeio

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยKeio โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาแคทรียาได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งมีความผูกพันแน่นแฟ้นในทุกระดับและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี

ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายศุภชัย สมเจิรญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8)

พิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล เปิดงานปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2560

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมใ

คณะสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ และคณะสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 79 80 81 82 83 ... 207 Next