ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนางเอมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายเคนจิ คะตะคิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ในฐานะผู้จัดงานหลัก และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไดและ จ.มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด

สถานเอกอัครราชทูตจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ นำโดย ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกซ้อม

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานกงสุล และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหัวข้องานกงสุลกับการบริการประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ กลุ่มคนไทย และพลเมืองดีในญี่ปุ่น ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านกงสุล ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ

ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายมาซาฮิโระ โอคุโนะ-ฟุจิวาระ ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะสมาคมนักธุรกิจ จ. กุมมะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่  13 มิ.ย. 2560 สมาคมโจโม ซึ่งเป็นสมาคมนักธุรกิจมีชื่อเสียงที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกุมมะ นำโดยนาย
ชินจิ ทะคะฮะชิ ประธานสมาคมฯ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะสมาคมโจโม ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้แนะนำจังหวัดกุมมะให้ข้าราชการ สอท. และทีมประเทศไทยรู้จัก

คณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยนายวิบูลย์ ภัทรวิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ และบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น นอกจากนี้ คณะฯ ได้สรุประบบและการดำเนินการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเวบไซต์ของหน่วยราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูล

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของประเทศไทย ตลอดจนได้เล่าถึงเสน่ห์ของอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นำโดยนางสาวสุลักขณา ธรรมนุสติ ที่ปรึกษา ระบบราชการ ก.พ. ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงาน

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือกับธนาคาร Shimizu

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนาย Katsuichiro Toyoshima ประธานธนาคาร Shimizu และคณะผู้บริหาร จากจังหวัดชิสึโอกะ ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายกิตติพงษ์ อภิบาลศรี อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba-ga-Ichiban Chiba ที่ห้างสรรพสินค้าอิออน เมืองยะจิโยะ จ.ชิบะ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายโมริตะ เคนซาคุ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba-ga-Ichiban Chiba ที่ห้างสรรพสินค้าอิออน เมืองยะจิโยะ จ.ชิบะ


Pages: Prev. 1 ... 79 80 81 82 83 ... 205 Next