ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวเคียวโด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปรียาภา คุณสงค์ จากสำนักข่าวเคียวโด สาขาประจำกรุงเทพฯ ได้สัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตฯ บรรสาน บุนนาค ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ประเด็นเรื่องพันธกิจและเป้าหมาย 2. ประเด็นที่เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระหว่างวาระที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 3.  ประเด็นความประทับใจที่มีประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวนำผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 33)โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่ง กต.ญี่ปุ่น จัดขึ้นในโอกาสการประชุมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2559

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารกลางวันกับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา ได้รับเชิญจากคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ในโอกาสที่คุณบัณฑูรฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่น

ประธานบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 นาย Mitsuo Hidaka ประธานและเจ้าหน้าบริหาร บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี  ได้เข้าเยี่ยมคราวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย พรรค LDP

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสาเกซึ่งจัดโดย National Tax Agency ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 หน่วยงานด้านจัดระบบภาษีแห่งชาติญี่ปุ่น (National Tax Agency ; NTA) ได้จัดกิจกรรมนำคณะทูตจาก 9 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสาเกอิชิกาว่าในเมืองฟุสสะ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธาน Japan Thailand Business Forum (JTBF)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นาย Teisuke Kitayama ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

บรรณาธิการนิตยสาร MBA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บรรณาธิการนิตยสาร MBA นิตยสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ นายบรรสาน บุญนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นาง Harumi Takahashi  ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


Pages: Prev. 1 ... 83 84 85 86 87 ... 171 Next