ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตได้เดินทางเยือนจังหวัดคากาวะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เดินทางเยือนจังหวัดคากาวะ และได้พบหารือกับนายเคอิโซ ฮามาดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคากาวะ

เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับจังหวัดคากาวะ โดยเฉพาะนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลหายากที่ไม่มีแคลอรี่ที่สามารถช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังประทับใจในประวัติศาสตร์และอาหารของจังหวัดคากาวะโดยเฉพาะเส้นอุด้งซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อในญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญให้นักธุรกิจจังหวัดคากาวะไปลงทุนในเขต EEC ของไทยเพิ่มเติม และขอความร่วมมือจังหวัดคากาวะช่วยดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในจังหวัดคากาวะโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดคากาวะอย่างใกล้ชิด

ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนวัตกรรมน้ำตาลหายากที่มหาวิทยาลัยคากาวะซึ่งมีนักเรียนไทยศึกษาและทำการวิจัยอยู่ นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมสวนริทสึรินซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และสักการะศาลเจ้าโคโตฮิระกูซึ่งเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นสมัยเอโดะปรารถนาจะได้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรชิ โกโตดะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดโทะกุชิมะมีธรรมชาติและศิลปะที่สวยงามและน่าประทับใจ มีอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ระดับโลก เอกอัครราชทูตฯ จึงอยากจะนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของจังหวัดโทกูชิมะไปสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยนอกจากบริษัทจากจังหวัดโทกูชิมะ 9 แห่งที่ลงทุนในประเทศไทยแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญให้บริษัทของจังหวัดไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) เพิ่มเติมอีกด้วย เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดโทกูชิมะ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดโทกูชิมะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกด้าน และดูแลชาวไทยในจังหวัดโทกูชิมะด้วย

เอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองศิลปะชิ้นเอกทั่วโลกลงบนกระเบื้องเพียงแห่งเดียวของโลกและเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ยังร่วมมือกับวัดเครือวัลย์วรวิหารในกรุงเทพฯ นำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นบนผ้าใบพิมพ์ลงบนกระเบื้องและส่งกลับไปประดับที่วัดในประเทศไทยอีกด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา นำโดยบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา กับองค์การต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน การส่งนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ญี่ปุ่น และจัดทำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตบรรสานยินดีที่ทางโรงเรียนให้กระตือรือร้นและมีความจริงจังในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษประเด็นด้านความมั่นคง ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเข้าร่วมชมการแข่งขันมวยไทย รายการ "ชิงแชมป์เปี้ยนมวยไทย"

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมชมการแข่งขันชิงแชมป์เปี้ยนมวยไทยของสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยนายแสนชัย ทองไกรแสน ประธานสนามมวยลุมพินีแห่งประเทศญี่ปุ่น  ณ สนามมวย Shinjuku Face

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสกนธ์ วนาเศรษฐี เลขานุการเอก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว นำผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 36)โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agriculture Exchange Council (JAEC)) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 15 ราย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประธานบริษัท Hitachi Asia Ltd. & Hitachi India Pvt. Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 นาย Kojin Nakakita ประธานบริษัท Hitachi Asia Ltd. & Hitachi India Pvt. Ltd. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ เป็น Special presenter และ Panelist ในงานเปิดศูนย์วิจัยใหม่ของ Hitachi ชื่อ “ Kyoso-no-Mori”

เอกอัครราชทูตฯ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี แห่งสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี แห่งสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุ่น ณ ห้องจัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้าโตคิว เขตชิบุยะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 177 Next