ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Summit TOKYO 2018

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้นำคณะผู้เข้าร่วมงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Summit TOKYO 2018 เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการงานกงสุลสัญจร ณ งานเทศกาลไทย เมืองซากะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการงานกงสุลสัญจรในงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ซึ่งเป็นกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านตรวจลงตรา

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะ ตามคำเชิญของนายโยชิโนริ ยามากูจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 61 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังจากที่ได้จัดงาน Thai Fair เมื่อปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายโยชิโนริ ยามากูจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ในโอกาสที่ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะตามคำเชิญของจังหวัดซากะเมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Seiji Imai, Senior Executive Officer ธนาคาร Mizuho ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียนในกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี เข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียน ในกรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ. หรือ TSAJ) ในงานมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน กิจกรรมสันทนาการ การแสดงชุดประจำชาติ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีโดยเยาวชนจากประเทศอาเซียนที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสรวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Nobukatsu Kanehara รองเลขาธิการสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และได้หารือประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคต่าง ๆ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่าย ได้เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ รปปงงิฮิลส์ ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ Meiji 150 years : Japan transforming – through Diplomats’ Eyes 2018 โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิงทาคามาโดะในฐานะองค์ประธานในพิธีเข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้พบปะข้าราชการทีมประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายต่อหน่วยงานไทยทั้งหมดในญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติกับประเทศญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 168 Next