ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารระดับสูงด้านกีฬาของเมืองคิตะคิวชูเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นาย MIURA Takahiro, Executive Director และนาย FUJIMOTO Masashi, Director, International Sports Competition Promotion Office เมืองคิตะคิวชู ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะที่เมืองคิตะคิวชูเป็น Host Town สำหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและเทควันโดของไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tokyo Olympic 2020

งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตโดย JTA และ JTBF

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Association) และประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan - Thailand Business Forum) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ที่ Sumitomo Kaikan

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นาย Wataru Shima ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าและโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 2563
อนึง บริษัท Banpu Japan K.K. อยู่ในเครือบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และเป็น 1 ใน 11 บริษัทสัญชาติไทยที่เข้ามาลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาซาโนะ เมืองซาโนะ จังหวัดโทชิกิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและของขึ้นชื่อของเมืองซาโนะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยและให้นักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชินะกาวะ ณ ห้องจัดเลี้ยง Curian โดยมีนายทาเคชิ ฮามาโนะ นายกเทศมนตรีเขตชินากาวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีแขกผู้เกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเอกอัครราชทูตฯ จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Toshiba Youth Club Asia

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงาน Toshiba Youth Club Asia (TYCA) ณ National Olympic Memorial Youth Center โดยมีเยาวชนจาก 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไทย และญี่ปุ่น มาเสนอ Final Presentation ในหัวข้อ Creative Vision of Asia in  2040

คณะยุวทูตเมืองยาชิโยะ จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 รองนายกเทศมนตรีเมือง Yachiyo จังหวัดชิบะได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกำลังจะไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษาร่มเดช และนางธีรางกูร เลขานุการเอก เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางไปทำหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีของนักเรียนทุกคนที่ประเทศ

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

เอกอัครราชทูตกล่าว Speech ในงาน The 45th Asean-Japan Business Meeting

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจาก Japan Association of Corporate Executives (Keizai Doyukai) กล่าว Speech ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ในงาน Asean-Japan Business Meeting ครั้งที่ 45 ณ รร. Imperial กรุงโตเกียว โดยนาย Keiichiro Hashimoto (ตำแหน่ง Vice Chairman & President, Keizai Doyukai) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และนาย Nobuhide Hayashi เป็นประธานในงานดังกล่าว

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ให้การต้อนรับ Miss Apple จากจังหวัด Aomori

เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Tourism and International Affairs Strategy Bureau และ Department of Agriculture Forestry and Fisheries ของจังหวัด Aomori


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 199 Next