ข่าวกิจกรรม


เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และคณะจากประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองยโสธร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนการร่วมงาน “เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบั้งไฟริวเซ” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 ที่เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ

เอกอัครราชทูตเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ "Symposium: Towards the 50th Anniversary of ASEAN - ASEAN - Japan Relations and Regionalism"

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ "Symposium: Towards the 50th Anniversary of ASEAN - ASEAN - Japan Relations and Regionalism" ซึ่ง ASEAN - Japan Center และ ACT ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำไปสู่การฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาครัฐบาลเข้าร่วมกว่า 300 คน

เอกอัครราชทูต เข้าชมคอนเสิร์ต Bangkok Symphony Orchestra

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เข้าชมคอนเสิร์ตที่แสดงโดยวงดนตรี Bangkok Symphony Orchestra ที่ Opera-city Concert Hall ชินจูกุ

ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 59 นาย Osamitsu Yamada ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตนเอง รวมถึงกิจกรรมของหอการค้าฯ และเชิญเข้าร่วมงาน Kawasaki International Eco-Tech ในปี 2560

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รวมถึงอาหารไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes"

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ รปปงงิฮิลส์ โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิง Takamado เข้าร่วมด้วย

คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ผศ. ดร. สมบุรณ์ กุลวิเศษชนะ ผอ. แผนงานวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทุต

เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น และทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน เช่น การบินไทย และ ธนาคารกรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารระดับสูงของ JBIC และ Taiju Holdings

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tadashi Maeda, CEO and Executive Managing Director of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) และนาย Yoshinari Yajima, CEO of Taiju Holdings และผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ทั้งสองเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 ... 89 90 91 92 93 ... 198 Next