ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้พบหารือกับนายมะสะโอะ คะวะอิ (Mr. Masao Kawai) ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง Nikko ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มืชื่อเสียงของญี่ปุ่นกับประเทศอาเซียน

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะข้าราชการที่เข้าอบรมหลักสูตร “ นักบริหารการคมนาคมระดับสูง “ รุ่นที่ 1 รวม 29 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริบทสภาพสังคม

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท Life Support.com จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท Life Support.com จำกัด รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย

เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 นายมะสะทะคะ ฟุจิตะ เลขาธิการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ

ผู้บริหารบริษัท NEC Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นาย Takeshi Tsukamoto รองประธานฝ่ายธุรกิจนานาชาติ บริษัท NEC Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำกิจการของบริษัทในญี่ปุ่นและในประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูงของปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายกลินท์ สารสิน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานกับราชการและกิจการสาธารณะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น/ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Tadao Kamei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ที่สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว

ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการประชาสัมพันธ์จังหวัดกิฟุที่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายฮะจิเมะ ฟุรุตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2559

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตรสาร Ryouri Tsuushin

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือ Ryouri Tsuushin ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และแนะนำอาหารไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับนายอภิชาติ ชิณวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


Pages: Prev. 1 ... 93 94 95 96 97 ... 193 Next