ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายโทชิมิทสึ โดอิ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งข่าวการตั้งท้องของช้างพังอุทัย ที่รัฐบาลไทยได้มอบเป็นที่ระลึกให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit”

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 ส.ค. 2559

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว

โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการช่วยเหลือ และส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญคณะจิตแพทย์ มาให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคลและเป็นวิทยากรการอบรม

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองฮิโระชิมะ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ปีที่ 71 ณ สวนสันติภาพ จ.ฮิโระชิมะ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 50,000 คน โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะ ได้เดินทางเยือนจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ตามคำเชิญของนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดฯ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดฯ กับประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับ ฯพณฯ นาย Cheng Yonghua  เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตบรรสานได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีความใกล้ชิดและรอบด้าน โดยในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo

อธิบดีกรมศิลปากรเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะรวม 7 คน ได้เข้าเยี่ยม ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นและนโยบาย Abenomics”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Business Forum; JTBF) จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นและนโยบาย Abenomics” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 ... 96 97 98 99 100 ... 199 Next