ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารระดับสูงของปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายกลินท์ สารสิน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานกับราชการและกิจการสาธารณะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น/ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Tadao Kamei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ที่สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว

ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการประชาสัมพันธ์จังหวัดกิฟุที่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายฮะจิเมะ ฟุรุตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2559

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตรสาร Ryouri Tsuushin

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือ Ryouri Tsuushin ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และแนะนำอาหารไทย

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับนายอภิชาติ ชิณวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC)

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ พร้อมคู่สมรส เดินทางเข้าร่วมชมการแสดงภาพศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมปลายของมูลนิธิ the International Foundation for Arts and Culture Chairman (IFAC)

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ

เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองคณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดยนางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ จัดโดย IATSS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดโอกาสให้นายอุกฤษ การุณกร ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก และ น.ส.สุธิรา สังวาลย์ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 196 Next