ข่าวกิจกรรม


2014.02.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange ที่ จ.ไอจิ

     เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange (ANNIE) ที่เมืองนาโกยะ จ.ไอจิ โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอื่น ๆ ประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับโอกาสของนักลงทุนใน จ.ไอจิ ในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน    เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียน โดยเฉพาะหลังจากที่อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมในปี 2558 โดยเน้นย้ำความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของการลงทุนและการผลิตในภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ำโขง ในลักษณะ Thailand+1    เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมกิจการรม ANNIE Industrial Tour เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works SOLAE ซึ่งลงทุนในหลายประเทศในอาเซียน และมีบริษัท Mitsubishi Elevator Asia ซึ่งเป็นบริษัทลูก ดำเนินกิจการที่ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ด้วย    และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Toshiyuki Kamada, CEO ของบริษัท Sagami Chain ซึ่งจะไปเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในชื่อ Sagami ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ในเดือนเมษายน 2557 ด้วย

2014.02.06 รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะเข้าพบอัครราชทูต

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) จำนวน 11 คน เข้าพบนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ กรุงโตเกียว ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam: CLMV) รวมถึงรับทราบทิศทางและแนวโน้มการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ JICA แก่กลุ่มประเทศ CLMV พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมที่ Tokyo International Center (TIC) ซึ่ง JICA ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานในด้านจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.ต่อไป

2014.02.05 ผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค และผู้แทน จ.ไซตามะ เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นาย Akiyoshi Fujimura รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการทั่วไป กรมวิสาหกิจ จ.ไซตามะ ได้นำคณะผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ทั้งนี้ คณะผู้ฝึกงานฯ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประปาของ จ.ไซตามะ ซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการประปาที่ทันสมัยและก้าวหน้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตามโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคการประปาระหว่างจังหวัดไซตามะกับการประปาส่วนภูมิภาคของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความช่วยเหลือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยที่ผ่านมาความร่วมมือครอบคลุมอยู่แค่กับการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี แต่ในโครงการปีนี้ ได้ขยายความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยนอกจากผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี มีผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย

2014.02.03 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีโปรยถั่ว (Setsubun) ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีโปรยถั่ว (Setsubun) ประจำปี ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ ร่วมกับผู้แทนคณะทูตจากเนปาล จีน ศรีลังกา ส.ส. จังหวัดชิบะ ดารานักแสดงชาวญี่ปุ่น และนักซูโม่ที่มีชื่อเสียง โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน      พิธีโปรยถั่วเป็นพิธีที่มีมาแต่เดิม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างรอฤดูใบไม้ผลิ ชาวญี่ปุ่นจะทำพิธีขับไล่สิ่งอัปมงคลที่หลงเหลือจากฤดูหนาวด้วยการโปรยถั่วแล้วตะโกนว่า “โชคดีจงมา”

2014.02.02 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งถือเป็นช้างเลี้ยงที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่น     ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าฮานาโกะถือเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ เจ้าหน้าที่ และชาวญี่ปุ่นที่รักฮานาโกะ จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองมุซาชิโนะ นายกเทศมนตรีเมืองมิทากะ และนายชินเวศ สารสาส บุตรชายของนายสมหวัง สารสาส ผู้มอบช้างฮานาโกะให้แก่ญี่ปุ่นก็ได้กล่าวอวยพรแก่ฮานาโกะ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลฮานาโกะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ อาหารการกิน และสุขภาพของฮานาโกะ     สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกล้วยและสตรอเบอรี่เป็นของขวัญแก่ฮานาโกะ และสวนสัตว์ได้จัดทำเค้กวันเกิดพิเศษ ประกอบด้วยขนมปังแผ่น ซาลาเปาไส้ถั่วแดง แครอท และสตรอเบอรี่ให้แก่ฮานาโกะด้วย

2014.01.30 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย แก่นาย Pascal Furth อดีตที่ปรึกษา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือกแก่นาย Jean-Jaques Pothier อดีตเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ระหว่างการประจำการอยู่ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2551 - 2554 ปัจจุบันนาย Furth และนาย Pothier ประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงโตเกียว ภายหลังพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสองด้วย

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมสัมมนา Thai Business Seminar ของ Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ) ที่ Keidanren Kaikan ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ Business Matching กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจที่ไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง SMRJ และกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวด้วย        ในสัมมนาดังกล่าว มีผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่นเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 บริษัท รวม 450 คน โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย เป็นเวลา 40 นาที นอกจากนี้ ยังมีนายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธาน SMRJ และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน SME กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย

2014.01.26-27 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เยาวชนไทย 2 คน ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพนิทรรศการศิลปะสำหรับเด็กครั้งที่ 25 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation)โดย ด.ญ.ปุณยนุช เบ้าพูนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลโล่เงิน และ ด.ช. คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลโล่ทองแดง      พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ทั้งนี้ ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยทั้งสิ้น 3 ชิ้น มาร่วมแข่งขันกับผลงานจากเยาวชนกว่า 450,000 ชิ้น จาก 11ประเทศ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวดได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2557      ในโอกาสที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนทั้งสอง รวมทั้งผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและญี่ปุ่น ผู้อำนวยและหัวหน้าส่วนวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต      มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ โดยเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ การชำระล้างและบำบัดแบบโอกาดะการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม การเกษตรธรรมชาติ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาโกเนะ และการจัดประกวดวาดภาพเยาวชนนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน MOA ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ รวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในรูปของมูลนิธิเอ็มโอเอไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532

2014.01.25 งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าไทย Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5 ขึ้น ณ หอประชุมเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ฝ่ายไทย นำโดยอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ศิษย์ปัจจุบัน และผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ นาย Kazuo Harada อาจารย์ใหญ่ นาย Hiroshi Kawasumi รองอาจารย์ใหญ่ นาง Reiko Noguchi ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ และนาง Kiyoko Fukada ภรรยานาย Yasuo Fukuda อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ตลอดจนศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงาน ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2557 ตามที่โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ได้รับเลือกให้เป็น Super Science High School         โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School มีประวัติความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน และได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2518 ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ มากกว่า 130 คน

2014.01.23 Okinawa International Orchid Show ครั้งที่ 28

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูตได้พบกับนาย  Mitsugu Sato ประธานคณะกรรมการจัดงาน Okinawa International Orchid Show นาง Masayo Konno นักจักดอกไม้ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแต่งดอกกล้วยไม้ในโต๊ะอาหารแบบไทยซึ่งจะจัดแสดงในงาน Okinawa International Orchid Show ครั้งที่ 28 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดโอกินาวา       ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ http://oki-park.jp/oios/en/


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 147 Next