ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 นาย Hideyuki Harada และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเมืองฯ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 นาย Leon Malazogu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอ ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียน (ASEAN Committee in Tokyo) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่นาย Shinsuke Sugiyama

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพบปะระหว่างองค์กรส่งและองค์กรรับ เกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น JAPAN International Training Cooperation Organization (JITCO)

ผู้อำนวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ได้นำคณะ เช้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ภายใค้โครงการพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยญี่ปุ่น และโครงการฝึกอบรมและประเมินผลข้าราชการออกประจำการในต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2016

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2016 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2559 เวลา 11.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 7 ร่วมกับนายฮาจิเมะ อามาโนะ ประธานสมาคมชิสึโอกะ-ไทย ที่อาโอบะ โคเอ็น เมืองชิสึโอกะ โดยมีผู้แทนจังหวัดชิสึโอกะ และ น.ส. ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต เดินทางเยือนจังหวัดชิสึโอกะ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Hagoromo Foods ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ตั้งอยู่ใน จ.ชิสึโอกะ โดยมีนายยาสุโอะ โกโตะ ประธานบริษัท Hogoromo Foods และประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองชิสึโอกะ ให้การต้อนรับ

คณะ วธอ. รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ. รุ่นที่ 3) เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ระหว่างเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุม Japan - Thailand Energy Policy Dialogue (JTEPD) ครั้งที่ 2


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 202 Next