ข่าวกิจกรรม


2013.11.10 อัครราชทูตร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติเมืองคาวาโกเอะ

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตฯ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการ ได้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติประจำปีของเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งจัดขึ้นโดยเมืองคาวาโกเอะ ณ วัดเลนเกนจิ โดยอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน ในงานมีการออกร้านของอาสาสมัครนานาชาติ และมีการแสดงประจำชาติต่างๆ โดยประเทศไทยได้แสดงรำสุโขทัยในภาคบ่ายมีการเดินพาเหรดนานาชาติ โดยอาสาสมัครประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ จีน โบลิเวีย บราซิล มองโกเลีย และโรมาเนีย ซึ่งกลุ่มคนไทยในไซตามะประมาณ 80 คนได้เข้าร่วมเดินพาเหรด และรำเซิ้ง

2013.11.13 นายกเทศมนตรีเมืองฮาโคดาเตะเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายโทชิคิ คุโด นายกเทศมนตรีเมืองฮาโคดาเตะ เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเมืองฮาโคดาเตะ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ทั้งนี้ เมืองฮาโกดาเตะ ติดอันดับเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุด 5 อันดับแรกของ ญป. ทุกๆ ปี โดยมีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงาม และเป็นเมืองท่าที่มีอาหารทะเลที่สดและอร่อย โดยนายกเทศมนตรีจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองฮาโคดาเตะที่ไทยระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2556

2013.11.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดมิเอะ

เมื่อวันที่  6-7 พฤศจิกายน 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงศ์ และนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงศ์ ภริยา พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะ ตามคำเชิญของนาย Noritada Mitsubayashi ประธานบริษัท Yamamori  เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและจังหวัดมิเอะในด้านต่าง ๆในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและหารือกับนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะในวันที่ 6 พฤศจิกายน ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนของภาคเอกชนจากจังหวัดมิเอะในไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย โดยใช้ประโยชน์กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ ได้แก่ ASEAN Business Support Desk ที่จังหวัดมิเอะเพิ่งจัดตั้งในประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        และบันทึกความเข้าใจส่งเสริมการลงทุนระหว่างสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยและจังหวัดมิเอะ  ที่กำลังจะมีการลงนาม  และการเพิ่มพูนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน  รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยนอกจากนี้คณะสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมสักการะศาลเจ้าอิเสะ และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Yamamori ซึ่งมีธุรกิจหลักในการผลิตซอสญี่ปุ่น (โชยุ) อาหารสำเร็จรูปญี่ปุ่น รวมทั้งริเริ่มการอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทแกงและอื่น ๆ จำหน่ายในตลาดญี่ปุ่น และขณะนี้มีโรงงานผลิตในประเทศไทยด้วย 

2013.10.30 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศตัวโครงการ TRY! THAI SELECT

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานแถลงข่าวประกาศตัวโครงการ TRY! THAI SELECT ณ ร้านอาหาร Mango Tree Tokyoทั้งนี้ โครงการ TRY! THAI SELECT จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฟุกุโอกะ และสำนักงานตัวแทนการค้าเมืองฮิโรชิมา เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select ซึ่งมีทั้งหมด 100 ร้าน ทั่วประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมโครงการ 91 ร้าน) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับประทานอาหารไทยในร้านอาหาร Thai Select ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างและขยายการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเครื่องหมาย Thai Select

2013.11.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจรองรับผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยผู้แทนของสำนักงาน ททท. สำนักงานโตเกียว Long Stay Foundation และ Thailand - Japan Long Stay Promotion Association ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ

2013.11.05 บรรยายพิเศษที่ Bunkyo University Shonan Campus

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ เลขานุการเอก ได้บรรยายพิเศษในวิชาความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติให้แก่นักศึกษาคณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยบุงเคียว วิทยาเขตโชนัน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมของสถานทูต และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมิตรแท้ในยามยากดังที่เห็นในช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบภัยพิบัติ จากนั้นได้ตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งนี้ คณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยบุงเคียวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งประเทศไทย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ทำให้ทุกปีมีนักศึกษาจากญี่ปุ่นประมาณ 70 – 90 คนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างชาติซึ่งมีความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับนักศึกษาระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยบุงเคียว และในปีหน้านักศึกษา 13 คนมีกำหนดจะไปศึกษายังประเทศไทย 

2013.10.31 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางการบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางการบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองนาโงย่า เพื่อเฉลิมฉลองการริเริ่มเส้นทางการบินตรงระหว่างเมืองนาโงย่าและกรุงเทพฯ เป็นปีที่ 25 แล้ว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่เที่ยวบินตรงนี้ได้ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการค้า ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและญี่ปุ่น     

2013.10.31 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะและภริยา

        เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2556 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายยาสุชิ ฟุรุคาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะและภริยา โดยมีนายคาสึชิกะ อิวาตะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น จ.ซากะ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ จ.ซากะ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว

2013.10.30 นักเรียนทุนโครงการ NIYE 2013 Junior Program เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ NIYE 2013 Junior Program (Invitation for Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project) จำนวน 10 คน นำโดยคุณธีระพล พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ดูแลนักเรียน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคณะนักเรียนดังกล่าวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและกระชับความสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ณ จังหวัดกิฟุและกรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ โครงการ NIYE 2013 Junior Program ดำเนินงานภายใต้National Institution for Youth Education ของญี่ปุ่น

2013.10.30 เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Juroku

        เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2556 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายยูกิโอะ มุราเสะ ประธานธนาคาร Juroku และนายฟุมิฮิโกะ มิอุระ กรรมการผู้จัดการธนาคาร Juroku โดยได้เชิญนายคาสุโอมิ อะริสึ CEO และนายฮิโรกิ อะริสึ กรรมการผู้จัดการ Funasaka Sake Brewery และนางเอริโกะ อะริสึ ผู้จัดการโรงแรมเรียวคัง Honjin Hiranoya Kachouan ซึ่งเป็นโรงผลิตเหล้าและโรงแรมเรียวคังที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของเมืองทาคายามะ จ.กิฟุ โดยวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าว เพื่อเป็นการขอบคุณที่ธนาคาร Juroku เชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu และ Regional Conference on Thailand and Indonesia in Aichi เมื่อวันที่ 6 - 7 ส.ค. 2556 และขอบคุณตระกูลอะริสึ ซึ่งให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ อย่างอบอุ่นในโอกาสที่เดินทางเยือนเมืองทาคายามะ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2556


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 142 Next