ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


2014.07.26-29 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือน จ.โอกินาวะ เพื่อร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ณ จ.โอกินาวะ เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hirokazu Nakaima ผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ และพบปะนาย Takeshi Sakumoto กุงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนะหะ และประธานบริษัท Suizen Distillery รวมทั้งเยี่ยมชมอุตสาหกรรมด้าน EM ของ EM Research Organization ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557ในการหารือกับผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทย และแผน Roadmap 3 ระยะของ คสช. และให้ความมั่นใจว่าชาวญี่ปุ่นสามารถดำเนินธุรกิจและท่องเที่ยวในไทยได้ตามปกติ และได้เห็นพ้องกับผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวในการพบปะกับกุงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนะหะ และประธานบริษัท Suizen Distillery เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ที่ดูแลและสนับสนุนชาวไทยใน จ.โอกินาวะ เป็นอย่างดี และขอบคุณที่มีส่วนช่วยสำคัญในการนำเข้าข้าวไทยเพื่อผลิตเหล้า Awamori ทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักในสังคมญี่ปุ่นในวงกว้างขึ้น และขอรับการสนับสนุนต่อไปเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมด้านการพัฒนา EM ซึ่ง จ.โอกินาวะ มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒนาโดย EM Research Organization (EMRO) ซึ่งได้ใช้ EM ซึ่งเกิดจากการหมักจุลินทรีย์ที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ที่ผ่านมา EMRO ได้นำ EM ไปเผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และเคยมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา EM Ball ในช่วงที่ไทยเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2554 ตลอดจนยังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้ EM อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

2014.06.14-15 อัครราชทูตเยี่ยมเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยาได้เยี่ยมเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ ร่วมกับนักศึกษาไทย 11 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์โตเกียว ตามคำเชิญของสมาคมท่องเที่ยวเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ ในการนี้ อัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงต้อนรับ และชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น เชอรี่จากเมืองฮิงาชิเนะ ดอกคำฝอยจากย่านคาโฮคุโจ และหัตถกรรมพื้นเมือง ทั้งนี้ จังหวัดยามางาตะได้เริ่มโครงการ “Yamagata Destination Campaign” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ในหลายจุดทั่วจังหวัด

2014.07.19 โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ โดยมีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 120 คน

2014.07.11 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงาน Thai Week 2014 ณ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูตเข้าพบนาย Shun Korenaga อธิการบดีมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) จ. โออิตะ และร่วมชมการแสดงของนักศึกษาไทยในงาน Thai Week 2014มหาวิทยาลัย APU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเยาวชนนานาชาติ โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาศึกษากว่า 97 ประเทศ ทำให้มีจำนวนนักเรียนต่างชาติมากเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Culture) โดยในแต่ละปีจะจัดให้มีกิจกรรม Multicultural Week เพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินำเสนอวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ โดยในปีนี้ นักศึกษาไทยจัดงาน Thai Week 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเอกอัครราชทูตร่วมชมการแสดงเรื่อง “บ้านทรายทอง” ซึ่งจัดขึ้นในวันสุดท้ายของงาน Thai Week 2014 ซึ่งมีผู้เข้าชมทั้งสิ้นประมาณ 800 คน

2014.07.11 เอกอัครราชทูตฯ เยือน จ. โออิตะ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต เดินทางเยือน จ. โออิตะอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับภูมิภาคคิวชู ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เคยเดินทางเยือน จ.นางาซากิ จ. ซากะ และ จ.ฟุกุโอกะ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่ผ่านมาในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Katsusada Hirose ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ นาย Hirose กล่าวขอบคุณไมตรีจิตที่ประชาชนชาวไทยมอบให้ในรูปเงินบริจาคเมื่อครั้งที่ จ. โออิตะประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า แม้ว่าการเมืองไทยจะอยู่ในช่วงการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย และนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในไทย และการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอย่างดีเอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะเยี่ยมชมทุ่งนาโบราณของญี่ปุ่น ณ แหลมคุนิสะกิ เมืองอุสะ จ. โออิตะ ที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางการเกษตรของโลกจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556เยี่ยมชมศูนย์หุ่นยนต์ (Oita Robocare Center) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและบริษัท Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd ที่ให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและจิตใจเข้าทำงาน

2014.07.10 เอกอัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าของร้านอาหารไทยเอราวัณ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าของร้านอาหารไทยเอราวัณ ย่านชินจุกุ ซึ่งได้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2557 หลังจากเปลี่ยนเจ้าของใหม่ โดยเจ้าของในปัจจุบันมีร้านอาหารในเครือมากมาย รวมทั้ง Nabezo และ Mo Mo Paradise ซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นและประเทศไทย

2014.07.10 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF)

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในการประชุมประจำปีของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ในโอกาสนี้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของเมืองไทย และขอรับความร่วมมือจากสมาชิก JTBF ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของไทยในการเข้าใจสถานการณ์และแจ้งให้คนญี่ปุ่นในวงกว้างมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

2014.07.07 ประธานบริษัท Nomura Holdings เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 นาย Atsushi Yoshikawa ประธานและ COO บริษัท Nomura Holdings ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ โดยได้แจ้งแผนที่บริษัทฯ จะลงทุนในไทยเพื่อเติม เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และมีแนวโน้มที่บริษัทญี่ปุ่นจะเข้าไปลงทุนมากขึ้น โดยบริษัทฯ แจ้งว่าไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์ในไทยในขณะนี้แต่อย่างใด

2014.07.07 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันประธาน JETRO กรุงเทพฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Masayasu Hosumi ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) กรุงเทพฯ คนใหม่ และนาย Toshiyuki Takano ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Itochu Corporation ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะดูแลธุรกิจญี่ปุ่นในไทยอย่างดีที่สุด

2014.07.07 นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะสุมะ จ.อิบารากิ เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 นาย Motoharu Inaba นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะสุมะ จ.อิบารากิ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเมืองชิโมะสุมะได้นำลูกแพร์ซึ่งเป็นผลผลิตของเมืองไปทดลองขายในไทยเมื่อปีที่แล้ว และมีความประสงค์ที่จะส่งออกไปไทยอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้ นอกจากนี้ ยังประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือระหว่างเมืองกับไทยในอนาคตให้มากขึ้น


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 155 Next