ข่าวกิจกรรม


2014.04.28 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนางสาว บัณฑรโฉม แก้วสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต” ณ สถานเอกอัครราชทูต    ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานในเชิงลึกของกลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้ช่วยทูตทหารบกฯ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยบริษัท AEON Retails เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่า 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ซึ่งทำจากมะม่วงไทย โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนในการทดลองชิมด้วย

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้ช่วยทูตทหารบกฯ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยบริษัท AEON Retails เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่า 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ซึ่งทำจากมะม่วงไทย โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนในการทดลองชิมด้วย

2014.04.24 Thai Curry Night in Tokyo

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชิเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Curry Night in Tokyo ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ และประธานของทั้งสองบริษัทได้กล่าวต้อนรับ และได้แนะนำเครื่องหมาย “Thai Delicious” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยเพื่อรับรองอาหารไทยที่ได้มาตรฐานรสชาติตามแบบฉบับไทย ส่วนบริษัท อิเคมิทสึ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้การสนับสนุนเบียร์ไทยและเครื่องดื่มต่างๆ ในงาน     นอกจากจะได้จัดเตรียมอาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทย และเครื่องดื่มไทยต่างๆ ภายในงานแล้ว ยังได้จัดการแสดงโขน มวยไทย การแสดงดนตรีไทย และการสาธิตนวดไทยให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ บุคคลที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับประเทศไทย หรือจำหน่ายสินค้าอาหาร และสื่อมวลชน ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

2014.04.25 อัครราชทูตได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล(Information Security Awareness Raising Seminar)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล (Information Security Awareness Raising Seminar) ซึ่งร่วมจัดโดย National Information Security Center (NISC) และ ASEAN-Japan Centre ของญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการรับมอบแผ่นดีวีดีวีดิทัศน์อะนิเมชั่น เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันในการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวจากผู้ไม่ประสงค์ดี

2014.04.23 นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลาและคณะรับฟังการบรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมคณะรวม 65 คน ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของญี่ปุ่น และแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทยในญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับบคณะ และนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) บรรยายให้แก่คณะ

2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon      อัครราชทูตฯ กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น ทั้งมิตรภาพในระดับราชวงศ์และในระดับประชาชน ความสัมพันธ์ด้านการค้า รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น นอกจากฮอกไกโดจะประชาสัมพันธ์จุดขายของตนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นหลายๆ ด้านประกอบด้วย เช่น ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่างกันไปตามวัย วัฒนธรรมอาหาร และการจับจ่ายซื้อของของชาวไทย ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ เป็นต้น

2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะและหัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Toshitake Kuwahara นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะ และนาย Hideki Ito หัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว และคณะ เพื่อขอบคุณกรุงโตเกียวและเขตชิบุยะที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวมาโดยตลอด และขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเช่นเคยในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สำหรับรายละเอียดการจัดงานเทศกาลไทยติดตามได้จาก http://www.thaifestival.jp/

2014.04.21 อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมบรรยายให้แก่คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเดินทางมาขอรับฟังบรรยายเรื่อง Smart City ของญี่ปุ่น ภายใต้หลักสูตรอาเซียนศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โครงการ ASEAN Community Studies Group (ACSG) โดยมีนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อดังกล่าวใหัแก่คณะ  

2014.04.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

       เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเทะ จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนักเรียนได้รับชมดีวีดีเกี่ยวกับประเทศไทย จากนั้น นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ตอบคำถามนักเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย ธงชาติไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำคนญี่ปุ่น และความคาดหวังต่อนักเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 151 Next