ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 นาย Mitsuo Hidaka ประธานและเจ้าหน้าบริหาร บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี  ได้เข้าเยี่ยมคราวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย พรรค LDP

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสาเกซึ่งจัดโดย National Tax Agency ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 หน่วยงานด้านจัดระบบภาษีแห่งชาติญี่ปุ่น (National Tax Agency ; NTA) ได้จัดกิจกรรมนำคณะทูตจาก 9 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสาเกอิชิกาว่าในเมืองฟุสสะ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธาน Japan Thailand Business Forum (JTBF)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นาย Teisuke Kitayama ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

บรรณาธิการนิตยสาร MBA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บรรณาธิการนิตยสาร MBA นิตยสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ นายบรรสาน บุญนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นาง Harumi Takahashi  ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะสมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Kyoji KOMACHI สมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Environment Forum in Mie

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน  จ. มิเอะ และบรรยายในหัวข้อ “Inauguration ASEAN Economic Community (AEC) and Environmentally – Friendly Sustainable Development” โดยเอกอัครราชทูตฯ

อัครราชทูตฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยในงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016

ด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงกล้วยไม้ประจำทุกปี ของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นที่โตเกียวโดม กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ เป็นองค์ประธานเปิดงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง และสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 184 Next