ประกาศและประชาสัมพันธ์

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปี 2561

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2561

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน

ประกาศหยุดการบริการของฝ่ายกงสุลในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดโครงการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

คลิปขอบคุณ หมูป่าถ้ำหลวง

VDO Message "The World Is One" ขอบคุณ "หมูป่าถ้ำหลวง" จากลิงค์ด้านล่าง


Pages: 1 2 3 4 5 ... 28 Next