ประกาศและประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดลงทะเบียนนัดหมายผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง

ขอให้ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปเเบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับบริการด้านกงสุล

Best wishes from Thailand to Japan

ประเทศไทยขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่น เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ขอรับข้อมูลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำลังรวบรวมข้อมูลบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาจากมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และอาจขยายช่วงเวลาเพิ่มเติม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา เกียวโต และเฮียวโกะ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัด
เฮียวโกะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดฟูกูโอกะ


Pages: 1 2 3 4 5 ... 39 Next