ประกาศและประชาสัมพันธ์

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ไม่ได้ประจำอยู่ในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้


Pages: 1 2 3 4 5 ... 30 Next