ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

งาน Osaka Asian Film Festival 2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Osaka Asian Film Festival 2017 ที่จะจัดขึ้นในโรงภาพยนต์หลายแห่งในนครโอซากา ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2560 โดยในงานจะมีภาพยนต์ไทยมาเข้าร่วม 5 เรื่อง


Pages: 1 2 3 4 5 ... 16 Next