ประกาศและประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ไม่ได้ประจำอยู่ในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้

งานพบปะกับนายตั๊ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร กับแกลอรี่วาดภาพเหมือน

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ แกลอรี่ Kido Press


Pages: 1 2 3 4 5 ... 29 Next