ประกาศและประชาสัมพันธ์

ญี่ปุ่นปรับขึ้น 'ภาษีบริโภค' จาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่

ประเทศไทย ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากการแข่งขัน IAUD International Design Award 2019 ประเทศญี่ปุ่น

ในการแข่งขัน IAUD International Design Award 2019 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 39 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563


Pages: 1 2 3 4 5 ... 33 Next