ประกาศและประชาสัมพันธ์

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปี 2561

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2561

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มะคุฮาริ จ.จิบะ


Pages: 1 2 3 4 5 ... 27 Next