ประกาศและประชาสัมพันธ์


ญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัด

13/09/2021


ญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัด

ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 21 จังหวัดและประกาศใช้มาตรการป้องการระบาดเฉพาะจุด (มัมโบ) ใน 12 จังหวัดมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงข่าวเปลี่ยนแปลงการประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้มาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด (มัมโบ) ในหลายจังหวัดมีรายละเอียดดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า ขณะนี้ แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงแล้ว อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงยังคงอยู่ในระดับสูงไม่เปลี่ยนแปลง

2. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ในข้อ 1 นายกรัฐมนตรีซูกะจึงได้ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัด ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

2.1 การขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19 จังหวัด รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน19 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียวฮอกไกโดอิบารากิโทจิงิกุมมะไซตามะจิบะคานางาวะกิฟุชิสึโอกะไอจิมิเอะชิกะเกียวโตโอซากาเฮียวโกะฮิโรชิมะฟูกูโอกะและโอกินาวะ

2.2 การประกาศมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด (มัมโบ) ใน 8 จังหวัด รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายใช้มาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด (มัมโบ) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ฟุคุชิมะอิชิคาวะคางาวะคุมาโมโตะมิยาซากิและคาโงชิมะ นอกจากนี้ ได้ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ มิยางิโอคายามะจากสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประกาศใช้มาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด (มัมโบ)

2.2 การประกาศยกเลิกการใช้มาตรการการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด ในจังหวัดโทยามะยามานาชิเอฮิเมะโคจิซากะและนางาซากิตามกำหนดเดิมคือวันที่ 12 กันยายน 2564

3. มาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงเดิม ได้แก่

(1) ขอให้ไม่ออกนอกบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น

(2) ไม่ให้ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ และปิดร้านคาราโอเกะ

(3) ขอให้พนักงานทำงานจากบ้านประมาณร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด

(4) ขอให้ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ปิดทำการ หรือจำกัดเวลาเปิดทำการได้จนถึง 20.00 น.

(5) ในช่วงที่มีการระบาดหนัก งดจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ หรือจัดได้โดยมีผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 คน หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่ และปิดงานภายในเวลา 21.00 น.

(6) เน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพื่อป้องกันมิให้นำเชื้อไปแพร่ระบาดในผู้สูงอายุ

(7) มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเป็นไปตามขนาดของธุรกิจ

ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

****************************

13 กันยายน 2564

Back to the list