ประกาศและประชาสัมพันธ์


สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีไทยถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกรณีเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมะโมโตะ

16/04/2016




Back to the list